Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas vēl piecas vērtības

Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts 2020. gadā papildināts ar piecām vērtībām, tādējādi turpinot pirms četriem gadiem uzsākto Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanas procesu.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) šogad saņēma astoņus pieteikumus Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) vērtību saraksta papildināšanai. Līdz 30. jūnijam iesniegtos pieteikumus izvērtēja LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma padome (Padome) un no tiem atlasīja piecus, kuru iesniedzējiem tika dota iespēja ar ekspertu palīdzību savus pieteikumus precizēt.

  1. oktobra sēdē Padome lēma, ka NKM sarakstā iekļaujamas visas piecas Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības: Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē (pieteicējs: Viļakas novada pašvaldība); Stikla pūšana Līvānos (pieteicējs: Latgales mākslas un amatniecības centrs); Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā (pieteicējs: Mazsalacas novada Kultūras centrs); Dūru cītaras būvēšanas un spēlēs tradīcija (pieteicējs: biedrība “Skaņumāja”) un Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (pieteicējs: SIA “Mailīšu Fabrika”).

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, publisku NKM saraksta vērtību apliecinājumu pasniegšanas ceremoniju LNKC šoreiz nerīkos, taču sarakstā iekļauto vērtību pieteicēji tiks godināti atsevišķi.

“Nemateriālais kultūras mantojums ir prasmes un zināšanas, kā arī tradīcijas un ieražas, ko noteikta kopiena vai grupa uzskata par svarīgu savas identitātes elementu,” stāsta LNKC nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere. “Aicinu vērīgi paraudzīties sev apkārt – kas ir tavas ģimenes, pagasta, novada nemateriālais mantojums. Varbūt tas var papildināt Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu?”

NKM sarakstu, kurā pašlaik ietilpst 24 vērtības, paredz izveidot 2016.gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Ar šī regulējuma palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi.

Jaunu pieteikumu pieņemšanu LNKC izsludina katru gadu janvāra sākumā. Lēmumu par iekļaušanu pieņem NKM padome, kurā ir gan pētnieki, gan augstskolu un novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas deleģēti pārstāvji.

Citas ziņas no šīs kategorijas

“Digitālā nedēļa 2021” aicinās iedzīvotājus apgūt jaunas digitālās prasmes

Lai uzsvērtu, cik svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir digitālās prasmes, rosinātu tās pilnveidot un ...

Īstenots projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide dabas piemineklī “Stiglovas atsegumi””

Viļakas novada dome realizējusi Lauka atbalsta dienesta Leader 7. konkursa kārtas projektu Nr.20-07-AL19-A019.2201-000009 “Kvalitatīvas ...

Mobilā diagnostika

22. jūlijā Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas) 10.00-17.00 Mobilā diagnostika IZMEKLĒJUMI Mamogrāfija: ...