Viļakas jauniešu iniciatīvu centram 8 gadu jubileja

2012.gada 1.novembrī aizsākas Viļakas jauniešu iniciatīvu centra stāsts, kas turpinās nu jau devīto gadu, jo 2020.gada 1.novembrī centrs svinēja savu 8 gadu dzimšanas dienu.

Jauniešu centra vadītāja Madara Jeromāne šo laiku atceras kā piedzīvojumiem un dažādas pieredzes bagātu, jo viss iesācies no nelielām telpām Viļakas Valsts ģimnāzijas pagrabstāvā, bet nu jau iekārtota mājīga un patīkama ēka Viļakas Parka ielas 42 namā. Protams, viss veidojies pateicoties jauniešu entuziasmam un ieguldītajam darbam – paši izcīnījuši un izveidojuši savu ielu vingrošanas laukumu, labiekārtojuši teritoriju, veikuši uzkopšanas darbus, ģenerējuši idejas interesantām aktivitātēm. Pateicoties pašvaldības atbalstam, ēkai nomainīts jums, logi un izveidots ūdens pieslēgums, kā arī drīzumā tiks pabeigti centrālās apkures ierīkošanas darbi.

Centra vadītāja atzīst, ka viņas komanda un ideju īstenotāji ir jaunieši, taču būtiski ir arī darbinieki, kas veic jaunatnes darbu kā savu darba pienākumu, jo jauniešu centrs ir vieta, kur jaunieši darbojas periodiski, kad viņiem ir šāda iespēja, pēc tam tiek uzsāktas studijas vai darba gaitas, nāk vietā nākamie jaunieši un komanda veidojas atkal no jauna. Šobrīd Viļakā un arī Rekovā jaunatnes darbu veic jauniete Elīna Sprukule, interesanti ir tas, ka Elīna no aktīvas jaunietes „izaugusi” līdz jaunatnes darbiniekam: „Jauniešu centrā darbojos jau no pašiem pirmsākumiem. Agrāk kopā ar draugiem patika pavadīt laiku jauniešu centrā starpbrīžos, pēc stundām un dažreiz arī brīvdienās. Kopā realizējām pat visneprātīgākās idejas un pilnveidojām savas prasmes, kas neapšaubāmi noder arī ikdienā. Vislielākais gandarījums bija par uzvaru konkursā, kas deva iespēju izveidot ielu vingrošanas laukumu pie jauniešu centra. Tas bija īsts komandas darbs, jo uzvarētāju noteica pēc balsu skaita. Prieks, ka mans aktīvisms ir novērtēts un šobrīd man ir iespēja strādāt jauniešu centrā – vidē, kur jūtos vislabāk. Jauniešu centrs ir reāla iespēja apgūt prasmes, ko neiemācīs skolā, jo te katrs sapnis un iecere var kļūt par realitāti, ja vien pats izrādīsi savu iniciatīvu”.

          Lai strādātu jauniešu centrā, ir nepieciešama liela degsme un jaunība sirdī, jāspēj pieņemt viss jaunais, jāizprot jauniešu vēlmes un reizēm jāpārkāpj „pareizrakstībai” un „etiķetei”, lai taptu lielas lietas un tiktu realizētas trakas idejas.  Neformālā izglītība paver plašas iespējas personības pilnveidošanā, šī vide ir nepiespiesta un bez rāmja, tāpēc jauniešu centra vadītājai patīk darboties ar jauniešiem tieši šajā formātā. Paralēli izklaidei šo gadu laikā ir veikts ieguldījums jauniešu pašizaugsmes veicināšanā, karjeras izaugsmē un dažādu kompetenču attīstīšanā. Protams, nepieciešama jauniešu vēlme darboties, bet tie, kas uzņemas iniciatīvu, organizē, vada un īsteno jauniešu aktivitātes, ir vislielākie ieguvēji, jo realizēt ideju un saskarties ar izaicinājumiem ir vērtīgāk, nekā atnākt uz gatavu pasākumu.

Šo gadu laikā jaunieši izveidojuši lieliskas un jauniešiem iemīļotas tradīcijas, kuras ar nepacietību gaida gan lieli, gan mazi- citiem tas ir piedalīšanās prieks, citiem organizēšanas, bet visiem kopā gandarījums par paveikto. Īpašs paldies jauniešiem, kuri regulāri bijuši aktivitāšu organizatori, jo atņēmuši sev pārsteiguma momentus, ieguldījuši lielu daļu sava brīvā laika, lai citiem būtu interesantāk.

Regulāri notiek sadarbība ar kaimiņu novadu jauniešiem, tiekamies pasākumos, kopīgi īstenojam projektus un veicinām jaunatnes jomas attīstību. Arī šobrīd darbojamies ar skatu nākotnē un kopā ar Rugāju, Baltinavas un Balvu novadiem īstenojam projektu, kā ietvaros pētām jaunatnes jomas situāciju un plānosim tālāko sadarbību pēc Administratīvi teritoriālās reformas.

Esam veiksmīgi sadarbojušies ar Viļakas novada pašvaldību un deputātiem, piedalījušies neformālās sarunās, esam uzklausīti un atbalstīti. Deputāti un priekšsēdētājs nekad nav atteikuši dalību arī mūsu starpnovadu un projektu aktivitātēs ar ko ļoti lepojamies, jo ne visos novados tā ir. Tikai tā iespējams veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, jo jaunietim jājūtas brīvi komunikācijā ar lēmējvaru.

Pēdējais gads ir bijis saspringts, jo bijuši dažādi jauniešu aktivitāšu ierobežojumi pandēmijas dēļ, taču izstrādāti vairāki nozīmīgi un interesanti projekti, kurus īstenosim līdzko būs šāda iespēja.

Jaunatnes joma ir interesanta un izaicinājumu pilna! Jaunatnes darbs ir komandas darbs, tāpēc priecājamies, ka ir aktīvi jaunieši, lieliski kolēģi, sadarbības partneri un kopā esam daudz paveikuši !

Informāciju sagatavoja centra vadītāja Madara Jeromāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skanīgās “Ermoņiku skaņas”

Skanīgi un skaisti 16.jūlijā ir aizvadi sešpadsmitie  Ermoņiku skaņu svētki Medņevā. Kā katru gadu, ...

Jaunas prasmes veiksmīgai darbībai digitālajā vidē

Oktobrī sākās Kultūras ministrijas atbalstītie semināri bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Trīs ...