Es Latvijā un Latvija manī!

Mums ir dota vienreizēja dāvana – dzirdēt, just un redzēt, tajā pašā laikā arī dota lieliska iespēja dzīvot tieši te – Latvijā. Varam teikt, ka dzīvojam laimīgi, jo, paveroties sev apkārt, redzam lietas, kuras patīk, kuras iepriecina un iedvesmo, lietas, kuras slēpj sevī daudz atmiņu. Tās atgādina par visu mums svarīgo un nepieciešamo, tās ir lietas, kuras piepilda ikdienu, tās ir lietas, kuras glabā sevī Latviju un neļauj to aizmirst.

Novembrī jo īpaši ikviens no mums izjūt savu piederību Latvijai, jo svinam savas dzimtenes dzimšanas dienu. Kaut arī šogad ierobežojumu dēļ nevarēja notikt plaši kopīgi skolas pasākumi, tomēr svētku sajūta Viļakas Valsts ģimnāzijā neizpalika. 17.novembra rītu skolēni sāka ar Latvijas himnas dziedājumu un gaismas karoga veidošanu no sveču liesmiņām. Dienas gaitā 1.– 4.klašu skolēniem notika sportiskās aktivitātes „Mazais Lāčplēsis” un pēcpusdienā pa klasēm tika organizēts erudīcijas konkurss par Latviju. 5. – 6.klašu skolēni klases stundas aizvadīja ar moto „Visur redzu, jūtu un dzirdu Latviju”. Turpretī 7.– 12.klašu skolēniem attālinātajā mācību procesā kā pirmā notika klases stunda = Latvijas stunda.

Dienas noslēgumā 1.- 6.klašu skolēniem svētku sajūtu sarūpēja arī skolas pavāres – mielojāmies ar kūciņām un karstu tēju.

Paldies literārās jaunrades pulciņa dalībniekiem par tēlainiem un radošiem veltījumiem Latvijai, ko ikviens var izlasīt uz skolas stenda. Paldies skolas vadībai, klašu audzinātājiem, pavārēm par ieguldīto darbu.

Skolā valdīja sirsnīga, silta un patriotiska gaisotne. Būsim vienoti ik dienu, mīlēsim Latviju un mīlēsim viens otru.

Ārpusklases darba koordinatore I.Lindenberga
Foto: L.Ozola

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākumu cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā’’ otrais pasākums “Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība”

oktobrī Viļakas jauniešu iniciatīva centra komanda devās uz Latgales vēstniecību “Gors”, kur notika pasākumu ...

DI vecāku sanāksme

2020.gada 18.jūnijā Viļakas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) tika aicināti DI projekta vecāki ...