Atjaunotas margas diviem tiltiem Vecumu pagastā

Vecumu un Susāju pagasta tehniskie darbinieki atjaunoja margas pāri diviem tiltiem Vecumu pagastā. Margas bija sadrupušas un nolietotas. Vecumu un Susāju pagasta pārvalžu vadītājs Ilmārs Locāns nolēma, ka margas ir jāatjauno saviem spēkiem ar saviem tehniskajiem cilvēkiem.

No pagasta budžeta tika iegādāts materiāls, no kā atjaunoja tilta margas – barjeras. Tehniskie darbinieki arī izcirta kokus pie tiltiem. Nelielie tilti ir izbūvēti pāri Vjadas upei. Viens tilts, kuram atjaunotas margas ved uz Rejevas kapsētu, otrs ved uz Gubeņu ciemu. Šim tiltam bieži tiek dzīts pāri piena govju ganāmpulks. “Nodrupinājām līdz galam sabirušās tilta margas. Izmantojām saglabājušos tilta margu dzelzs konstrukciju, kuru pastiprinājām, kur bija nepieciešams un pievienojām jaunas margas – barjeras. Tuvākajā laikā uz tilta margām – barjerām uzkrāsosim atstarojošo krāsu vai uzliksim atstarotājus, lai autobraucējiem būtu drošāka pārvietošanās tumšajos gada mēnešos. Liels paldies pagastu tehniskajiem darbiniekiem un priecājos, ka sadarbojoties divu pārvalžu darbiniekiem ir iespējams īsākā laikā paveikt lielākus darbus. Liels paldies Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas darbiniekam Mārtiņam Kaļānam, kurš ar domes traktoru atbrauca un noņēma dubļu un zemes virskārtu,” par kopīgi paveiktajiem darbiem pastāstīja Ilmārs Locāns.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jauniešu projektu aktualitātes

Aprīļa vidū Viļakas jauniešu iniciatīvu centra darbinieces piedalījās projektu izstrādes apmācībās par tēmu, kas ...

Balkanu apļi

19.jūlijā skrējēji pulcējās Šķilbēnu pagasta Balkanos, lai piedalītos tautas skrējiena „Balkanu apļi” otrajā kārtā. ...

Pirmā projekta vadības komitejas un menedžmenta grupas tikšanās Pitalovā

“Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...