Atjaunotas margas diviem tiltiem Vecumu pagastā

Vecumu un Susāju pagasta tehniskie darbinieki atjaunoja margas pāri diviem tiltiem Vecumu pagastā. Margas bija sadrupušas un nolietotas. Vecumu un Susāju pagasta pārvalžu vadītājs Ilmārs Locāns nolēma, ka margas ir jāatjauno saviem spēkiem ar saviem tehniskajiem cilvēkiem.

No pagasta budžeta tika iegādāts materiāls, no kā atjaunoja tilta margas – barjeras. Tehniskie darbinieki arī izcirta kokus pie tiltiem. Nelielie tilti ir izbūvēti pāri Vjadas upei. Viens tilts, kuram atjaunotas margas ved uz Rejevas kapsētu, otrs ved uz Gubeņu ciemu. Šim tiltam bieži tiek dzīts pāri piena govju ganāmpulks. “Nodrupinājām līdz galam sabirušās tilta margas. Izmantojām saglabājušos tilta margu dzelzs konstrukciju, kuru pastiprinājām, kur bija nepieciešams un pievienojām jaunas margas – barjeras. Tuvākajā laikā uz tilta margām – barjerām uzkrāsosim atstarojošo krāsu vai uzliksim atstarotājus, lai autobraucējiem būtu drošāka pārvietošanās tumšajos gada mēnešos. Liels paldies pagastu tehniskajiem darbiniekiem un priecājos, ka sadarbojoties divu pārvalžu darbiniekiem ir iespējams īsākā laikā paveikt lielākus darbus. Liels paldies Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas darbiniekam Mārtiņam Kaļānam, kurš ar domes traktoru atbrauca un noņēma dubļu un zemes virskārtu,” par kopīgi paveiktajiem darbiem pastāstīja Ilmārs Locāns.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada ...

Izlaidumi Balvu novada izglītības iestādēs

2023./2024. mācību gads tuvojas izskaņai un izglītības iestādēs sākas izlaidumu laiks. Sveicam topošos absolventus, ...

Žīguru kultūras nama līnijdeju grupa “Punktiņi” uzstājās Veclaicenes tautas namā koncertā “Sadancojam Veclaicenē”

Lieldienu saulainajā rītā Žīguru kultūras nama līnijdejotājas posās tālajā ceļā uz Alūksnes novada Veclaicenes ...