Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 19.11.2020.  plkst.14:45 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

  1. Par pārtikas kuponu piešķiršanu
  2. Par nekustamā īpašuma “Melnais ezers” ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0155, kas atrodas Viļakas novadā Kupravas pagasta teritorijā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Citas ziņas no šīs kategorijas

Slavē Dievu Baznīcu naktī Viļakā

Šī gada garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisinājās sestdienā 1. jūnijā, kas ir starptautiskā ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē

Atbalstam var pieteikties no 8.oktobra līdz 8.novembrim, iesniedzot pieteikumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.Piesakoties atbalstam atbalsta ...