Rekavas vidusskolas mazpulka pēcpusdiena „Rudens”

Katra mazpulka darbībā rudens ir īpašs ar to, ka notiek reģionālie Forumi, kuros mazpulcēni prezentē savus darbus. Epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ šajā rudenī Mazpulku padome ieteica pasākumu organizēt skolā.

Dienu pirms plānotās pēcpusdienas mazpulks organizēja informatīvu izstādi „Augļi”. Katrs mazpulcēns (šogad mazpulkā darbojas 13 skolēni) atnesa izstādei izvēlēto augli vai dārzeni. Sarunās atklājās, ka zināšanas par augļiem ir jāpapildina. Tika pieņemts lēmums, ka izstādei jābūt informatīvai . Ar aprakstiem varēja iepazīties visi interesenti, jo izstāde bija izvietota skolas gaitenī. Tika aktualizēti arī interesantie fakti par tēmu.

Katrs mazpulka pasākums sākas ar Mazpulka himnu. Rekavas vidusskolas mazpulcēni nolēma to nodziedāt bez pavadījuma, pēc notīm, un viņiem tas izdevās.

Pasākumu vadīja Aleksandra un to iesāka ar Kornēlijas Apškrūmas dzeju „…kad bērzi gaisā met zeltainu lapu saujas, kad pagalmi raibos asteru lindrakos spīgo, – tad pa ceļu, kas balts vēl un gludens, pie mums nāk rudens…” Mazpulcēnus uzrunāja skolas direktore un  pateicās par izdarīto, un ieteica darbiņus, ko varētu veikt tieši mazpulks.

Jurģis prezentēja savu darbu „Zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveids Šķilbēnu pagastā”. Jaunietis bija arī apkopojis visus savus 6 pētījumus lielā mapē un uzsvēra ieguvumus no zinātniski pētnieciskās darbības, akcentējot veiksmīgas prezentācijas ieteikumus.

Diskutējot par bezatkritumu dzīvesveidu, Mareks piedāvāja ideju citādākai atkritumu šķirošanas iespējai skolā. Šo domu direktore solījās virzīt un atbalstīt.

Viktorīnā „Augļi” tika vērtētas gan pareizās atbildes, gan darba iesniegšanas laiks. Pirmā darbu iesniedza Dana, bet visvairāk punktu ieguva Amanda. Gandrīz visi zināja, ka kartupeļus Latvijā ieveda Kurzemes hercogs Jēkabs, bet tas, ka Lielbritānijas salas zemes Velsas nacionālais simbols ir puravi, daudziem bija atklājums. Dalībniekiem šķita interesants jautājums par bumbierkoka šķirni un mūsu skolas skolotājas vārdu – Tatjana. Noskaidrojās, ka dažu mazpulcēnu ģimenēs,  nosaucot bumbierkoka augļus bumbierus, lieto lietuviešu valodas atvasinājumu „krauses”.

Pasākuma vadītāja bija arī sagatavojusi spēles: jautājumi-atbildes, kahoot.it un citas.

Pēc noslēguma dzejas vārdiem sekoja fotografēšanās un mazpulcēnu atziņa, ka ir patīkami kopā pavadīt laiku un iedvesmoties jauniem darbiem.

Rekavas vidusskolas mazpulka vadītāja Ilze Saidāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Diskutē par lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni

16.septembrī jaunatnes jomas pārstāvji no visas Latvijas tikās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur jau ceturto ...

Rūķi ceļo pa Medņevas pagastu

Sniedziņ, sniedziņ,Uz kurieni tu?Uz Ziemassvētkiem   Es lidošu.Tas tik  ir jauki:   Pa ceļam mums!Divatā drošāks būs ...

Teātra svētki Viļakā

Teātra kustība un interese par teātri ir bijusi visos laikos un visos Latvijas novados, ...