Loginu senkapu apbedījumu datēšana

Viļakas novada muzejs sadarbībā ar arheologiem īstenojis Valsts Kultūrkapitāla fonda  Kultūras mantojuma nozares atbalstīto projektu “Loginu senkapu apbedījumu datēšana”.

      Projekta izmaksas 1252,35 EUR, domes līdzfinansējums 452,35 EUR. 2019.gada vasarā apstiprinot muzeja projektu tika veikti arheoloģiskie izrakumi postītajos Loginu senkapos. Izrakumu rezultātā tika iegūts bagātīgs arheoloģiskais materiāls- gan priekšmeti, gan bioloģiskais materiāls. Iegūtie priekšmeti raksturīgi seno latgaļu kultūrai.

            Sadarbojoties ar arheoloģi A.Vilcāni tika atlasīti trīs paraugi 14 C datējumam. 14C datējums ir radioaktīvā oglekļa metode ar kuru nosaka organisko vielu saturošu objektu absolūto vecumu — gadu skaitu kopš bioloģiskā objekta nāves. Par paraugiem tika paņemti trīs pavisam mikroskopiski

kaulu fragmenti, kurus datēja Pozņanas radiokarbona laboratorijā Polijā.

            Viens no projekta uzdevumiem bija balstoties uz datēšanas rezultātā iegūtajiem datiem, skaidrot apbedīšanas tradīcijas Loginu uzkalniņu kapulaukā. Arheoloģiskais materiāls izmantojot zinātniskās metodes Viļakas novadā līdz šim nebija datēts.

            Izpētes paraugi tika ņemti no 1., 2., un 5.kapa. Kalibrēšanas rezultāti skaidri norāda uz to, ka Loginu senkapos cilvēki guldīti no 13.-14.gs, kas attiecas uz viduslaiku posmu. Loginu senkapu uzkalniņš izmantots ilgstošā laika periodā, vienlaicīgi apbedījot mirušos starp uzkalniņiem. Lai būtu skaidrāka apbedījumu datēšana, nākotnē būtu jāveic vēl papildus izpēte.

            Sakām lielu paldies arheoloģei A.Vilcānei par konsultācijām.

            Viļakas novada muzeja vadītāja R.Gruševa

 
   

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas skolēni skatās izrādi par attiecībām

Rekavas vidusskolas 8.,9.,11. un 12.klase 28. janvārī  projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklēja teātra trupas ...

Jauns velomaršruts „Tepenīcas aplis”

Viļakas novada dome ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta atbalstīto Leader 7.konkursa kārtas projektu Nr. ...