Tautasdziesmas – senču atstātais mantojums un spēks

Šogad Dainu tēvam Krišjānim Baronam 185.dzimšanas diena. Tautasdziesmas ir simboliski nozīmīgākā latviešu folkloras forma. Tās  iekļautas Latvijas kultūras kanonā kā tautas tradīciju vērtība, bet Dainu skapis 2001.gadā nokļuvis UNESCO Pasaules atmiņas dokumentārā mantojuma sarakstā. 

 Attēlodamas visas zemnieka dzīves norises, tautasdziesmas sniedz spilgtāko un pilnīgāko ieskatu tautas ikdienas un svētku ieražās, pasaules uzskatā un mitoloģijā, rāda tautas tikumus un tradīcijas.

Lai aktualizētu tautasdziesmu vērtību laiku lokos un to lomu latviskās identitātes saglabāšanā, Viļakas novada bibliotēkas vadītājai Ruttai Jeromānei sadarbībā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju Rasmu Vilkasti radās iecere aicināt Viļakas Valsts ģimnāzijas 6. un 7. klases audzēkņus piedalīties radošās darbnīcās “Tautasdziesmas –  senču atstātais mantojums un spēks”, kuras tika organizētas 6. un 12. oktobrī ģimnāzijas telpās.

Nelielā prezentācijā tika parādīts Dainu tēva ieguldījums tautasdziesmu vākšanā, sistematizēšanā un glabāšanā, kā arī tautasdziesmu unikālā vērtība latviešu kultūras mantojumā.

Lai labāk iepazītu un izprastu tautasdziesmās apslēpto vēstījumu, skolēniem tika doti dažādi uzdevumi. Atsevišķas lapiņas ar tautasdziesmām jāsakārto atbilstoši tematiskai grupai: ģimene, gadskārtu svētki, mājdzīvnieki, gadalaiki. Citā uzdevumā – tautasdziesmas rindas jāsaliek pareizā secībā.

Latviešu tautai vienmēr godā bijis darba tikums, tāpēc dainu rindās vajadzēja atrast veicamos darbus: rudzus sēt, miltus malt, maizi cept, sienu pļaut, cimdus adīt un sagšas aust. Interesants ir arī krāsu pielietojums, raksturojot cilvēka tikumu, izskatu, gaumi: balta mātes meita, kā sarkana magonīte, pelēki mētelīši, brūni svārki, melna čūska.

Nodarbības beigās katrs nolasīja kādu tautasdziesmu un atklāja, kā sapratis tās saturu un zemtekstu.

“Lai arī mūsdienu jauniešiem ir citas intereses un aizraušanās, tomēr nevajadzētu pilnībā aizmirst mūsu senču atstāto mantojumu – tautasdziesmas, kurās ir latviešu dvēseles, prāta un sirds kods” atzina Rutta, piebilstot, ka pēc gadiem jaunieši tautasdziesmu saturu uztvers un izpratīs savādāk.

Informāciju sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Rasma Vilkaste.

Foto – R.Vilkaste, R.Jeromāne

 

 

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Novērtējot labākos Latvijas Pasta darbiniekus, klienti iesūtījuši vairāk nekā 11 000 anketu

Latvijas Pasta organizētajā konkursā Mans Pastnieks 2019 katrā Latvijas reģionā noskaidroti uzticamākie, izpalīdzīgākie un ...

Diskotēka kopā ar DJ Mad Red un DJ M&M Viļakas brīvdabas estrādē

Diskotēka kopā ar DJ Mad Red un DJ M&M Viļakas brīvdabas estrādē. Plkst. 24.00 ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta ...