Aicinām izvirzīt kandidātus apbalvošanai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

Tuvojoties Valsts svētkiem, Viļakas novada dome aicina Domes deputātus, fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, profesionālās asociācijas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Viļakas novada domes Atzinības  un Pateicības rakstu. Tie tiks pasniegti 17.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Saskaņā ar nolikumu “Par Viļakas novada apbalvojumiem”, Atzinības rakstus var piešķirt gan fiziskām, gan juridiskām personām par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, sabiedriskā darbībā, par mūža ieguldījumu, uzņēmējdarbībā,  kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, nepieciešamas aizpildīt Iesniegumu Viļakas novada domei.

Nolikums un iesnieguma veidlapa

      Motivētos iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai var iesniegt Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā, Abrenes ielā 26,Viļakā vai pa e-pastu dome@vilaka.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu  līdz š.g. 23.oktobrim, pl.14.00.

     

Citas ziņas no šīs kategorijas

Selecting a Board Portal

Whether you are a startup or maybe a large institution, a table portal alternative ...

How to Disable Unaggressive Mode in Avast

In order to prevent slowdowns brought on by active insurance policy coverage, Avast contains ...

Avast Premier Assessment

When looking for an anti-virus system for your PC, you should consider Avast Premier. ...