Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta aktualitātes

Septembra nogalē biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” īstenojusi projekta nr.3 ”Būt un darīt” aktivitāti „Ideju pārgājiens”, kā ietvaros skolēni brīvā dabā ģenerēja idejas jaunā mācību gada aktivitāšu plānam un pārrunāja skolēnu parlamenta telpas labiekārtošanas jautājumus.  Debašu laikā tika secināts, ka skolēniem ir svarīgi līdzdarboties skolas dzīvē un viņiem svarīgu jautājumu risināšanā. Tuvākais skolēnu pašpārvaldes organizētais pasākums būs Viļakas novada skolēnu forums “Mācīties būt”, kurš šobrīd tiek pārcelts uz nezināmu laiku valstī noteikto epidemioloģiskās drošības ierobežojumu dēļ, plānota arī  Spēļu un filmu pēcpusdiena, Ziemassvētku labdarības akcija sociālo centru iemītniekiem un, protams, Ziemassvētku balle.

Skolēni  nolēma, ka 2020./2021.gada Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidente ir 11.klases skolniece Simona Zaremba, kura pagājušajā mācību gadā pildījusi prezidenta vietnieka pienākumus, bet jaunā prezidenta vietniece ir 7.klases aktīviste Juta Korņejeva, kura ar lielu interesi iesaistās skolēnu parlamenta darbībā.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Diskutē par lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni

16.septembrī jaunatnes jomas pārstāvji no visas Latvijas tikās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur jau ceturto ...

Skatuves runas konkurss

Ik gadu 2.semestra pirmajā pusē Latvijas novados notiek skatuves runas konkursi. Šogad tas tika ...

Paziņojums par Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2020 projektu konkursa izsludināšanu

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” atklātu ...