Sporta deju nodarbība interesentiem

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk – skola)  atsaucās Latvijas Skolu sporta federācijas aicinājumam piedalīties Eiropas skolu sporta dienā. Eiropas skolu sporta dienas projekta ietvaros, skola noorganizēja sporta deju nodarbību, kā aktivitāti visiem interesentiem. Sporta deju nodarbība notika 28.septembrī, Medņevas tautas namā. Nodarbības mērķis – iesaistīt interesentus sporta deju kustību apgūšanā. Sporta dejas attīsta koordināciju, stāju un sapratni starp partneriem. Pēc nodarbības varējām secināt, ka tā izdevās, jo bija jūtama interesentu aktīva līdzdalība visā nodarbības gaitā.

Pēc  novadītā pasākuma, apkopojām un iesūtījām atskaiti  ESSD mājas lapā.

Par  veiksmīgu aktivitātes organizēšanu, ESSD izsniedza sertifikātu par piedalīšanos 2020.gada Eiropas Skolu sporta dienā “Aicināt skolas kustībai.”

Paldies sporta skolas izglītojamajiem, visiem interesentiem par piedalīšanos sporta deju nodarbībā. Īpašs paldies sporta deju trenerei Silvai Dambei par aktivitātes saplānošanu.

                                           Informāciju sagatavoja direktore, Inese Petrova