Mūzika un mana sirds

Mūzika, kas manā sirdī skan,
Mūzika kā nemiers sirdi plosa man,
Mūzika, kur esi patiesi tu pats,
Mūzika, kad spēlē vēju muzikants.

Ar dziesmu “Mūzika un mana sirds” Normunda Orlova izpildījumā iesākās Aiņa Šaicāna piemiņai veltīts pasākums Viļakas novada bibliotēkā 29. septembra pēcpusdienā. Vārdi un melodija aizkustināja klātesošos, daudzu acīs riesās asaras…

Ainis Šaicāns dzimis 1950. gada 12. aprīlī Abrenes rajona, Susāju ciema padomes “Birzniekos”. Šā gada pavasarī Ainim būtu 70 gadu jubileja, taču viņa rosīgās dzīves pavediens pārtrūka 2011. gada 25. oktobrī. Ainis mācījies Žīguru pamatskolā, Viļakas vidusskolā, kuru absolvēja 1968. gadā, studējis LV Fiziskās kultūras institūtā (tagad – Sporta akadēmija). Pēc studijām četrus gadus strādājis par sporta skolotāju Viļakas vidusskolā, bet no 1977. gada septembra – Balvu 1. vidusskolā.

Atmiņās par brāli dalījās māsa Maruta Brokāne, Viļakas novada izglītības darba speciāliste. Abiem ir 11 gadu starpība, bet mazā māsa allaž bijusi līdzās brālim gan kopā ar Meža ielas (Žīguros) bērniem, gan futbola spēlē, arī uz skatuves. Marutas stāstījums ir emocionāls, ar mīlestību un cieņu pret Aini. Dzīvē svarīgs bijis brāļa drošais plecs un padoms. Māsa akcentēja arī Aiņa rūpes par vecākiem, par savu ģimeni, kurā kopā ar dzīvesbiedri Irēnu audzināti četri bērni. Meita Ieva bija klāt pasākumā, bet runāt par tēti, sakāpināto emociju dēļ, atturējās.

Ainis Šaicāns bija ansambļa “Leijerkastnieki” dibinātājs, vadītājs, arī daudzu dziesmu vārdu un melodiju autors. Par ansambļa rašanās datumu tiek uzskatīts 1988.gada 30. janvāris. Grupā muzicējis Ivars Kuprišs, kurš pastāstīja par sadarbību ar Aini dziesmu aranžēšanā, par koncertiem visā Latvijas teritorijā, piedalīšanos TV Mikrofona aptaujās, festivālos “Osvalds” un citur. Silvija Kupriša dalījās atmiņās par sadarbību ar Aini Tautas frontes aktivitātēs. Marija Voika ar siltām jūtām atceras “Leijerkastnieku” uzstāšanos Balvu rajona izglītības darbinieku konferencēs.
Dziesmas ar Aiņa Šaicāna melodijām dziedāja etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” sievas. Pasākumā izskaņā – “Meža dziesma” ar Bruno Vilka vārdiem:

Un, ja tevi pavadīs
Tavas dzimtās vietas,
Mežs tev klusu atvadām
Meža dziesmu dziedās…

Sirsnīgs paldies visiem, kuri ritināja atmiņu pavedienu un ar patiesu sirsnību atcerējās novadnieku Aini Šaicānu viņa jubilejas gadā! 24. oktobrī Viļakas sv. Mateja kapos būs Mirušo piemiņai veltīts Svecīšu vakars. Iedegsim svecītes pie Aiņa atdusas vietas kā mūsu cieņas un mīlestības apliecinājumu!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto – Mareks Šubenieks.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas 1.-5. kl. skolēni iepazīst spokus

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Rekavas vidusskolas 1.-5.klašu skolēni Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks” noskatījās ...

Līgo!

Lai līst vissiltākais lietus,Visdzidrāko rasu dod rīts,Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,Lai katrs paņem ...