Uzsākta projekta Nr.3 „Būt un darīt” īstenošana

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” uzsāk jaunu projektu Nr.3 ”Būt un darīt”, kas tapis sadarbībā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamentu. Projekta mērķis ir iesaistīt Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu audzēkņus jauniešu neformālās izglītības aktivitātēs un to organizēšanā, kas vērstas uz savstarpējas sadarbības un saliedētības veicināšanu, skolēnu līdzdalību, organizatorisko prasmju pilnveidi un piederības sajūtas veidošanu. Līdz šim biedrība īstenojusi jau divus šīs programmas projektus, ko jaunieši atzinīgi novērtējuši un paši izrādījuši iniciatīvu to nepieciešamībai.

Projekta ietvaros norisināsies dažādas neformālās izglītības aktivitātes, kuras iniciējuši paši jaunieši un tās vērstas uz viņu vajadzībām. Skolēni ir sajūsmā par to, ka skolā ir piešķirta telpa skolēnu parlamentam, kas pašu rokām tiks ierīkota projekta  laikā. Skolēni  organizēs forumu, Ziemassvētku labdarības akciju sociālo centru iemītniekiem, sporta un erudīcijas pasākumu, karjeras pasākumu un jauniešu neformālās izglītības pēcpusdienu, kā arī citas aktivitātes, kuras šobrīd vēlas paturēt noslēpumā.

Šobrīd notiek ideju ģenerēšana parlamenta telpas labiekārtošanai, kas noteikti būs parketa atjaunošana, skapja restaurācija un citi darbi. Skolēniem svarīgi, lai telpa būtu mājīga un tajā būtu vēlme uzturēties.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekovas jaunieši iepazīst jauniešu iespējas

Projektu nedēļai noslēdzoties, Rekavas vidusskolas jaunieši tika aicināti uz Viļakas jauniešu iniciatīvu centru Rekovā, ...

Rūķi nāk ciemos!

Ziemassvētki ir laiks, kad gaismas loki liecas un sveču mirdzums spēj iededzināt katrā no ...

Kultūras centru un amatierkolektīvu darbu līdz 2021. gada 11. janvārim

Valdība 2020. gada 1. decembrī lēma pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2021. gada 11. ...