Jauniešu aktivitāte „Kopā nāc!” Semenovā

Medņevas jauniešu  biedrības „Paspārne” projekta Nr. 5 „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros 2020.gada 17. septembrī  norisinājās aktivitātes jauniešiem  „Kopā nāc!”  –  iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes kopā ar Gunitu Prokofjevu. Tās bija radošas un  izzinošas aktivitātes, kur jaunieši satikās ārpus skolas un ārpus savas  ierastās komforta zonas. Šīs aktivitātes palīdzēja uzzināt kaut ko jaunu vienam par otru – intereses, hobijus un  pat bērnības notikumus.  Jauniešiem  bija iespēja paskatīties vienam uz otru  no cita skatu  punkta, uzklausīt un atbalstīt vienam  otru. Bieži vien mūsdienu  jauniešiem  skolā trūkst uzņēmības, neatlaidības un ticības saviem spēkiem, un nevēlēšanās uzklausīt citus,  kā rezultātā veidojas negatīva attieksme un reakcija – nevaru, nedarīšu, tāpat nesanāks. Jauniešiem  lieliska iespēja sevi parādīt un  pierādīt sarežģītās situācijās bija orientēšanās sacensībās aktivitāšu „Kopā nāc!” ietvaros. Orientēšanās sacensībās daudzi jaunieši piedalījās pirmo reizi, tāpēc sākumā  grūtības sagādāja nolasīt kartes un  izplānot savu  rīcību, lai veiksmīgāk atrastu kontrolpunktus. Vēlāk attīstīja prasmi viens otram  palīdzēt,  deva  padomus, dalījās savās zināšanās un pieredzē. Lieliski noderēja sadarbības prasmes un skolā iegūtās zināšanas. Svarīgi  jauniešiem saprast,  ka viņi var viens uz otru  paļauties. Pēc labi veiktiem  uzdevumiem visi kopā sasildījāmies ar kopīgi pagatavotām  pusdienām – siltu zupu,  tēju ar sviestmaizēm, kas bija ļoti noderīgi,  jo laikapstākļi bija vēsi un brīžiem lija lietus. Paldies par interesantajām aktivitātēm vadītājiem – Gunitai Prokofjevai un Aigaram Andersonam. Paldies jauniešiem par atbalstu un aktīvu piedalīšanos!

Informāciju sagatavoja biedrības locekle Antra Prancāne
Foto no pasākuma arhīva

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Citas ziņas no šīs kategorijas