Īstenots projekts Nr.2 „Izkāpt no komforta zonas”

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” gada garumā īstenojusi lielisku jauniešu projektu Nr.2 „Izkāpt no komforta zonas”, kas Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, kuri bija projekta pamata mērķauditorija, devis iespēju saliedēties, paust savu viedokli, līdzdarbojoties skolēnu parlamenta darbā, cenšoties uzlabot savas skolas dzīvi un izjust piederības sajūtu tai. Projekta dalībnieki atzina, ka apziņa, ka skolā esi gaidīts un tai piederīgs, rada lielāku vēlmi apmeklēt izglītības iestādi- mācīties un iegūt izglītību, kā arī, darbojoties skolēnu parlamentā, esi skolas dzīves centrā un vari īstenot savas idejas.

Projekts norisinājās 2019./2020. mācību gadā, kad skolēni noorganizēja skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanu simulācijas spēli, devās gūt pieredzi pašpārvalžu darbā arī citos novados, izstrādāja savu darba plānu, dalījās idejās un informācijā arī ar pārējiem savas skolas skolēniem un  novada skolu pašpārvalžu pārstāvjiem, devās laivu braucienā un iedvesmas pilni uzsāka arī nākamo 2020./2021.mācību gadu.

Sākoties pandēmijai, dažās projekta aktivitātēs bija  nepieciešams veikt izmaiņas un mainīt norises laikus, taču, sadarbojoties ar skolēniem un ņemot vērā viņu intereses un vajadzības, kas bija saskaņā ar projekta mērķi, tika sasniegts vēlamais rezultāts, kas priecēja gan skolēnus, gan projekta īstenotājus.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes process tuvojas finišam

Kā līdz šim ziņots, projektā Nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē” Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas, jaunatnes ...

Plenēra dalībnieki iepazīst Viļakas novada dabu un tradīcijas

Pirmās 4.starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2020” dienas dalībniekiem ir pagājušas iepazīstoties ar Viļakas ...

NVA uzsāk sezonas darbu akciju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus ...