Īstenots projekts Nr.2 „Izkāpt no komforta zonas”

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” gada garumā īstenojusi lielisku jauniešu projektu Nr.2 „Izkāpt no komforta zonas”, kas Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, kuri bija projekta pamata mērķauditorija, devis iespēju saliedēties, paust savu viedokli, līdzdarbojoties skolēnu parlamenta darbā, cenšoties uzlabot savas skolas dzīvi un izjust piederības sajūtu tai. Projekta dalībnieki atzina, ka apziņa, ka skolā esi gaidīts un tai piederīgs, rada lielāku vēlmi apmeklēt izglītības iestādi- mācīties un iegūt izglītību, kā arī, darbojoties skolēnu parlamentā, esi skolas dzīves centrā un vari īstenot savas idejas.

Projekts norisinājās 2019./2020. mācību gadā, kad skolēni noorganizēja skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanu simulācijas spēli, devās gūt pieredzi pašpārvalžu darbā arī citos novados, izstrādāja savu darba plānu, dalījās idejās un informācijā arī ar pārējiem savas skolas skolēniem un  novada skolu pašpārvalžu pārstāvjiem, devās laivu braucienā un iedvesmas pilni uzsāka arī nākamo 2020./2021.mācību gadu.

Sākoties pandēmijai, dažās projekta aktivitātēs bija  nepieciešams veikt izmaiņas un mainīt norises laikus, taču, sadarbojoties ar skolēniem un ņemot vērā viņu intereses un vajadzības, kas bija saskaņā ar projekta mērķi, tika sasniegts vēlamais rezultāts, kas priecēja gan skolēnus, gan projekta īstenotājus.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pozitīvas pārmaiņas saimniecībā “Vītoliņi”

Saimniecības “Vītoliņi” saimnieks Viktors Sobols pagājšgad realizēja projektu Nr.2019-VND-2-06 “Uzņēmējdarbības attīstība Viļakas novada Šķilbēnu ...

Tiks labiekārtota Darbnīcu iela Šķilbēnu ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

6. starptautiskā Latgales biškopju konference tiešsaistē

Aicinām visus interesentus 26. februārī tiešsaistē piedalīties 6. starptautiskajā Latgales biškopju konferencē, kuras galvenā ...