Meža svētki “Pa lāča pēdām”

   19.septembrī plkst.14.00 Laukumā pie Žīguru kultūras nama notika Svētku atklāšana. Tajā piedalījās pirmsskolas bērnu deju kolektīvs ar savu vadītāju Iju Krilovu, kura šoreiz bija iejutusies Lāča lomā un kopā ar mazajiem dejotājiem izdejoja rotaļu – Dipu Dapu Lācis nāk. Tad varēja noskatīties Medņevas Tautas nama bērnu dramatiskā kolektīva (režisore Valentīna Kaļāne) ludziņu “Maināmies”. Pēc emocionālās ievaddaļas sekoja dažādas aktivitātes. Kā parasti,  arī šogad  laika apstākļi bija brīnišķīgi. Ar orientēšanās sacensību Nolikumu iepazīstināja Ivars Bukovskis un Māra Āze. Orientieristi tika sadalīti 4 vecuma grupās, izsniegtas meklējamo objektu lapas. Un sacensības varēja sākties. 13 kontrolpunktus viennozīmīgi visātrāk sameklēja Artjoms Šaicāns. Pārējie apmeklētāji varēja aplūkot izstādes:

 * Zaļajā zālē skatāma rotaļlietu Lācēnu izstāde,

 * Mazajā zālē – Žīguru pamatskolas  izglītojamo zīmējumu un radošo darbu izstāde. Šeit arī interesenti varēja noklausīties Annas Āzes izsmeļošo informāciju par lāčiem un aplūkot foto stendus par lāčiem.

Pie Žīguru pamatskolas notika meistardarbnīcas Andras Korņejevas un Valentīnas Bečas vadībā.

    Toties Žīguru pamatskolas sporta laukumā notika sacensības: Čiekura lidojums, Bumba un Maisi. Šīs sporta aktivitātes vadīja Ligita Volkova, Loreta Šimanovska un Elīza Pužule.

Tika apkopoti rezultāti,  sadalītas vietas un dāvanās saņemti saldumi, bet katrs dalībnieks sev par piemiņu ieguva Lāča uzlīmi. Sekoja uzaicinājums uz Meža labumu zupu. Kad zupas katls tika iztukšots, apmeklētāji varēja doties uz Lielo zāli, lai noskatītos amatiermākslas kolektīvu koncertu. Pirms koncerta kultūras nama direktore pasniedza Pateicības tiem, kuri palīdzēja radīt šos svētkus- Annai Āzei, Ivaram Bukovskim, Mārai Āzei, Andrai Korņejevai, Valentīnai Bečai, Viktorijai Zaharovai, Elitai Locānei, Ligitai Volkovai, Loretai Šimanovskai, Elīzai Pužulei, Gunitai Kaņepei. Paldies par skaistajiem rudens ziediem Ingrīdai, Inesei un Dacei. Zojai un Dainai par palīdzēšanu zupas tapšanā. Amatiermākslas kolektīvu koncertā svētku ieskaņu radīja – Medņevas TN sieviešu vokālais ansamblis MELODIJA un tās vadītāja Inita Raginska

-Viļakas sporta skolas dejotāji Emīlija Aleksejeva un Olivers Kozlovskis ar savu treneri Silvu Dambi

 -Ritmikas un līnijdeju grupa “Punktiņi” ar savu vadītāju Laimu Timmermani

-dāmu deju kolektīvs “Alianse” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Skatiens” un viņu vadītāja Ija Krilova

-pasākumu apskaņoja Emīls Elksnītis

-programmu vadīja un bija kopā ar mums- Normunds Orlovs.

Liels paldies Jums visiem par atbalstu svētku radīšanā un tapšanā.

Valentīna Kaļāne
Žīguru kultūras nama direktore

            

            

                        

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Diskutē par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi

5.jūlija ārkārtas domes sēdē tika lemts par Viļakas pilsētas pārvaldes izveidi. Šādu pašu pārvaldi ...

Uzņēmējus aicina pieteikties dalībai darba iespēju festivālā “Visiem!”

Cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši jauniešiem, ir par 24,4 % mazāka iespējamība atrast darbu, liecina jaunākie ...