Ludzā aizvadīts 10. Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls „VEZUMS 2020”

Festivālam tika izvirzīti savi mērķi un uzdevumi:
*Popularizēt amatierteātru brīvdabas izrāžu žanru.
*Aktivizēt mazo lauku amatierteātru darbību
*Atklāt teātra mākslas neierobežotās iespējas.
*Radīt drošu pamatu brīvdabas izrāžu kustībai Latvijā.
*Veidot radošu bāzi sadarbībai ar kaimiņvalstu mazajiem amatierteātriem.

Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivālā piedalījās 16 kolektīvi no Rīgas, Madonas, Kārsavas, Limbažiem, Viļakas, Valmieras, Jelgavas, Bauskas, Lielvārdes un Ludzas novadiem.

Festivāls notika Ludzas novadpētniecības muzeja brīvdabas teritorijā un tas sākās ar amatierteātru festivāla dalībnieku gājienu, kura priekšgalā bija Ludzas domes priekšsēdētājs E. Mekšs. Domes priekšsēdētājs E.Mekšs sveica visus festivāla dalībniekus un novēlēja kolektīviem veiksmi, bet skatītājiem daudz pozitīvu emociju.

Dalībniekus uzrunāja arī festivāla ”Vezums” organizatori, biedrības „Suprātka” valdes priekšsēdētāja Biruta Jermaka un festivāla idejas autore Ligita Valijeva.

Amatierkolektīvu veikumu vērtēja žūrija: Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Aina Matīsa, Latvijas amatierteātru speciālists Haralds Ulmanis un režisore, skatuves runas pedagoģe Māra Liniņa.

Katram kolektīvam bija dots arī mājas uzdevums – sagatavot teatralizētu vizītkarti 2 minūšu garumā. Viļakas novadu pārstāvēja divi kolektīvi- Žīguru amatierteātris “Virši” un Medņevas Tautas nama dramatiskais kolektīvs “Savējie”, kuriem ir viena un tā pati režisore. Tāpēc savu uznācienu veidojām kopīgi.

Pēc svinīgās ievadrunas skatītāji varēja izbaudīt amatierteātru kolektīvu uzvedumus. Divu dienu garumā notika 16 dažādu žanru izrādes. Žīgurieši rādīja Danskovītes “Ontans i plāšnīki” , medņevieši šīs pašas autores “Tāva meitas” Noslēgumā tika pasniegti pateicības raksti ar dažādām nominacijām. Medņevas dramatiskais kolektīvs “Savējie” izpelnījās pateicību par asprātīgu un artistiski spilgtu ansambļa spēli, bet amatierteātris “Virši” par artistiski asprātīgu un spilgtiem novērojumiem bagātu iestudējumu. Bez tam abi Viļakas novada kolektīvi brīvdabas izrāžu festivālā “Vezums-2020” ieguva labāko aktieru titulus. Lucija Rundzāne no Medņevas “Savējiem”- labākā sieviešu lomas atveidotāja, bet Mārtiņš Kaļāns no Žīguru “Viršiem” – labākais vīriešu lomas aktieris. Man patiess prieks un lepnums par saviem kolektīviem, par viņu izturību nospēlēt izrādes lietus laikā un iegūt augsta līmeņa atzinību no tik kompetentas žūrijas.

Abas dienas kopā ar visiem teātru kolektīviem pavadīja un Joskes lomā iejutās Rekovas KAC vadītājs Normunds Orlovs, bet Zāru atveidoja “Vezuma” dibinātājas un autores Ligitas Valijevas meita Sabīne Valijeva.

Pasākumu rīkoja Ludzas novada pašvaldība, sadarbībā ar biedrību „Suprātka” un Valsts kultūrkapitāla fonda, Latgales reģiona attīstības un A/S Latvijas valsts meži atbalstu. Nākamgad festivāla norise plānota Bauskas novada Uzvarā.

Teksts –Valentīna Kaļāne
Foto- Natālija Nāgele

Citas ziņas no šīs kategorijas

Citāda ekskursija pa Viļakas pilsētu

Viļakas muzejs, laika posmā no 6. jūlija līdz 24. augustam, aicina individuāli vai ģimeni ...

Semenovā viesojās brīvprātīgā darba veicēja Helena un Liana

Es vēlos aizceļot…. Mums katram gribētos apskatīt kādu citu valsti un iepazīties ar skaistākajām ...

Izsludina pieteikšanos darbībai Balvu novada pilsētu un pagastu iedzīvotāju padomēs

Balvu novada dome 2023.gada 25.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums” ...