Balvu Centrālā bibliotēka izveido spēli par Ziemeļlatgales novadiem

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā Balvu Centrālā bibliotēka sāka veidot “Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi”. Šobrīd datu bāzes apjoms ir vairāk kā 1200 vienības. Tajā ietverta informācija par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu kultūrvēstures objektiem, kolektīviem, personām, kurām ir paliekoši un valsts, reģiona vai vietējās kopienas līmenī atzīti sasniegumi un devums Balvu reģiona attīstībā, izaugsmē,  popularizēšanā  un vērtību stiprināšanā jebkurā tautsaimniecības nozarē, par nozīmīgiem nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesējiem un kopējiem, kuru devums ir atzīts valsts, reģiona vai vietējās kopienas līmenī, par Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto prasmju nesējiem, vācējiem, izpildītājiem.

Ja kādu urda jautājums par dzimtās vietas vēsturi, cilvēkiem, kas tur dzīvojuši un darbojušies, par nozīmīgām ēkām, dabas objektiem un kultūras norisēm, atbildes vari meklēt  Kultūrvēstures datu bāzē. Tāpat ikvienam ir iespēja piedalīties Datu bāzes veidošanā un papildināšanā. Esam priecīgi par cilvēkiem, kas atnes uz bibliotēku fotogrāfijas, dalās atmiņu stāstos vai palīdz dažādu faktu precizēšanā.

Šobrīd ikvienam ir iespēja savas zināšanas par dzimto pusi arī pārbaudīt. To var izdarīt izspēlējot spēli “Cik daudz zini par savu reģionu?”, kuru, savas studiju prakses laikā, izstrādāja Rīgas Tehniskās koledžas absolvents Niklāvs Laicāns. Spēli vari atrast bibliotēkas mājas lapas sadaļā Kultūrvēstures datu bāze www.balvurcb.lv/kb/ .  Spēles jautājumi aptver Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus.  Katrai vietai tiek piedāvāti 5 jautājumi ar 4 atbilžu variantiem. Katru reizi spēlējot jautājumi var mainīties, jo jautājumu “banka” ir diezgan plaša.

Ienāc, uzspēlē un pārbaudi savas zināšanas par savu reģionu!

                                                                                                                 Ingrīda Supe
Balvu Centrālās bibliotēkas
Vecākā bibliotekāre sabiedrisko attiecību jautājumos

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par pakalpojumiem personām ar GRT Viļakā

Viļakas pilsētā, šoruden vērsies vaļā pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem- dienas aprūpes centrs ...

Latgales skolēni tiekas skolēnu pašpārvalžu forumā

gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to ...