Skolēni mācās sadarboties, dodoties laivu braucienā

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” īsteno projektu nr.2 „Izkāpt no komforta zonas” , kura aktivitātes tika pielāgotas pasaulē esošajai ārkārtējai situācijai un noteiktajiem ierobežojumiem. Prieks par īstenoto projektu un jauniešu veikumu tomēr neizpalika un tika svinēts aktivitātē „Svinam uzvaras”, kad Viļakas Valsts ģimnāzijas jaunieši augusta nogalē devās laivu braucienā pa Pededzes upi, lai arī šajā darba noslēguma aktivitātē mācītos sadarboties, kopīgi pārvarētu šķēršļus, izvēloties piemērotākos risinājumus. Jaunieši atzina, ka ne vienmēr ir viegli piekāpties kādam citam, taču kopīgiem spēkiem iespējams sasniegt vēlamo rezultātu un reizēm ir vērts ieklausīties otrā un pieņemt citu cilvēku viedokli un idejas.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

ALFAS augļi Viļakā

Septītajā ALFA kursu noslēgumā, 25.februārī, Viļakas katoļu draudze svinēja ALFAS apmācību noslēgumu, kur izturīgākie ...

Domes sēdē apstiprina Viļakas pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītājus

Finanšu komitejā 16.novembrī deputāti virzīja lēmumprojektus uz domes sēdi par pagastu un pilsētu-Balvu un ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.02.2021. plkst.16.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtība: ...