Parakstīts būvdarbu līgums par bijušās linu fabrikas teritorijas sakārtošanu

Viļakas novada dome 2020.gada augustā noslēdza būvdarba līgumu ar  iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA  “ĢL Konsultants”, kas līdz 2021.gada jūnija beigām veiks rekreācijas zonas izveidošanu teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas. Būvdarbi ir projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” aktivitāte. Tās īstenošanu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajam attīstības programmām” sasniegšanā.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Šajā projektā sadarbības partneri ir Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada domes.

Projekta rezultātā Viļakā ir plānots sakārtot degradēto teritoriju Pils ielā 9 ~ 2.5 ha platībā.  Būvuzraudzību būvobjektam veiks SIA “Sistēmeksperts” un autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātāji SIA “BM-projekts”.

                                  Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Atbalstīta grants seguma pārbūve Plešova-Siševa

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā projekta Nr. 18-07-A00702-000091 „Viļakas novada, Šķilbēnu ...

Apstiprina pašvaldības atbalstītos uzņēmējdarbības projektus

Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē, kas notika 2020.gada 25.jūnijā, tika pieņemts lēmums, kuri ...

IERIPO VIĻAKĀ

Visi saziņas līdzekļi vēstīja par to, ka 1.augustā ir jāripo uz Viļaku. Vienalga, vai ...