Parakstīts būvdarbu līgums par bijušās linu fabrikas teritorijas sakārtošanu

Viļakas novada dome 2020.gada augustā noslēdza būvdarba līgumu ar  iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA  “ĢL Konsultants”, kas līdz 2021.gada jūnija beigām veiks rekreācijas zonas izveidošanu teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas. Būvdarbi ir projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” aktivitāte. Tās īstenošanu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajam attīstības programmām” sasniegšanā.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Šajā projektā sadarbības partneri ir Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada domes.

Projekta rezultātā Viļakā ir plānots sakārtot degradēto teritoriju Pils ielā 9 ~ 2.5 ha platībā.  Būvuzraudzību būvobjektam veiks SIA “Sistēmeksperts” un autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātāji SIA “BM-projekts”.

                                  Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Lielsaimniecība Kotiņi Viļakas novadā saimnieko Baltijas jūrai draudzīgi

Starptautiskā konkursa “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” 2020. gada Latvijas finālists ir saimniecība Kotiņi, ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 21.jūlijā plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...

Līgo svētku ieskaņa pie Medņevas Tautas nama

Nāc, nākdama Jāņu diena Visi ļaudis tevi gaida …” Gaida ar cerību, ka viss ...