Ložu šāvēji Tukumā

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie piedalījās Tukuma ložu šaušanas sacensībās, pārvedot mājās godalgotās vietas.

Pirmo reizi sacensībās piedalījās SSG (iesācēji) ložu šaušanas nodaļas izglītojamie.

 Vingrinājumā PŠ -10A  3.vietu ieguva Amanda Ksenija Augustāne un Agnis Cercins. Enija Pankule ieguva 5.vietu, bet Roberts Griestiņš – 4.vietu. Sacensībās piedalījās arī Ričards Pravs, uzrādot savus pirmos personīgos rezultātus.

Veiksmīgi starti izrādījās arī MT-2 grupas izglītojamajiem. Dana Romanova PP-40 vingrinājumā ieguva 2. vietu. Šo grupu pārstāvēja arī  Loreta Paršenkova, Agate Makšāne, Ieviņa Kokoreviča un Ratha Šaškova, uzrādot savus personīgos rezultātus.

Mūsu MT-7 grupas absolventes  Samanta Jugane PŠ-60 vingrinājumā izcīnīja 2.vietu, Gunita Šakina vingrinājumā PP-60 – 3. vietu.

Lepojamies ar mūsu sporta skolas izglītojamajiem un treneriem! Paldies par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem un šoferim Aivaram Circenim!

                                              Dina Krakope, direktores vietniece izglītības jomā

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 16.novembrī plkst.15.00 sēde notiks attālināti. Darba ...

Aktuālākais “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”

Vakcinācija turpinās gan Gulbenē, gan arī Balvu vakcinācijas kabinetā.Balvos vakcinācija 16.jūnijā notiks ar Janssen ...

DI pakalpojumu aktualitātes GRT personām

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” plašāk ir pazīstams, kā DI, kura ...