Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties

2020.gada 28.augustā  Viļakas Valsts ģimnāzijas zālē pulcējās Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie, viņu vecāki, treneri un skolas vadība, lai kopā svinīgi atzīmētu izlaidumu. Šogad profesionālās ievirzes izglītības programmā  apliecības saņēma 11absolventi – visi ložu šaušanas  nodaļas izglītojamie:

Didzis Aleksāns – sporta meistars no 2020.gada, Raitis Augustāns – 2.sporta klase, Arvis Bičkovskis– 1.sporta klase, Diāna Dupuže – 1.sporta klase, Samanta Jugane – sporta meistara kandidāts, Egija Kokoreviča– 2.sporta klase, Ralfs Ludikovs – 3.sporta klase, Katrīna Ostrovska – 1.sporta klase, Arvis Pužulis – 1.sporta klase, Romualds Rēvalds – 2.sporta klase, Gunita Šakina. – 1.sporta klase.

’’Dzīves piedzīvojums ir mācīties. Dzīves mērķis ir augt. Dzīves daba ir mainīties. Dzīves izaicinājums ir pārvarēt. Dzīves būtība ir rūpēties. Dzīves iespēja ir kalpot. Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties. Dzīves garša ir draudzēties. Dzīves skaistums ir dot,” pasākumu atklāj direktores vietniece izglītības jomā Dina Krakope ar Viljama Artura Vorola vārdiem un visus sveic augusta pēdējā piektdienā – ložu šaušanas nodaļas izlaidumā!

Skolas direktore Inese Petrova savu uzrunu iesāk ar vārdiem: „Mums ir tikai viens vienīgs ceļš, pa kuru iet, tikai viena vienīga māja, kuru būvēt, un viens vienīgs dārzs, kuru kopt, kopt un kopt. Mums pārpārēm pietiek ar vienu ceļu, ar vienu sauli, vienu sirdi krūtīs, vienu mīlestību un ar neskaitāmi daudzajiem jums, kurus mīlēt”.

 Uzrunājot izglītojamos, atgādina šīs grupas stāstu, kurā ir ne tikai uzvaras un goda pjedestāli, medaļas un diplomi, bet pamatā sūrs ikdienas darbs, par kuru kā balva  ir augļi, kurus var baudīt gan  sporta skola, gan paši izglītojamie un viņu ģimenes, novads, kā arī  ārpus novada dzīvojošie ļaudis. Kopā ir daudz pārdzīvots un izdzīvots, raudāts un smiets. Mēs ar Jums lepojamies! Izskan pateicības vārdi vecākiem, vecvecākiem par atbalstu un sadarbību, uzsverot ģimenes vērtības, to nozīmi. Īpaši paldies vārdi tiek veltīti treneriem Ēvaldam Vancānam  un Līgai Langovskai par nesavtīgu darbu, sniegtajām prasmēm un iemaņām, par to, ka ir daudzu gadu garumā  spējuši iedvesmot, saprast, atbalstīt, būt līdzās. Paldies novada domes komandai,  tās priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, visām izglītības iestādēm, medmāsiņai, šoferiem, ikvienam, kas atbalstījis, līdzi dzīvojis. Īpašs PALDIES ziedotājiem un atbalstītājiem Edgaram Bondaram un Inesei Smirnovai ar ģimenēm. Paldies!” savu uzrunu noslēdz Inese Petrova.

Treneris Ēvalds Vancāns pateicas sportistiem un vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu.  Lepojas, ka sportisti daudz sasnieguši,  pamatā ar regulāru darbu treniņos, jau ir nosprausti jauni mērķi un sasniegumi. Katram no viņiem noslēdzās kāds būtisks dzīves posms un iezīmējās jauns.

Vecāku vārdā  Vecāku padomes priekšsēdētājs Jānis Pužulis veltīja atzinīgus vārdus  sporta skolas komandai, paldies domei par atbalstu, tehniskajam personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Īpašu apsveikumu sniedza  sporta deju nodaļas izglītojamie  Laine Milakne un Andžejs Krakops.  Pēc saņemtajām apliecībām  direktora vietniece izglītības jomā Dina Krakope aicināja ieklausīties vārdos:’’ Atcerieties, ka pirmās uzvaras ir dzimtajā skolā, novadā, valstī, tikai tad pasaulē. Katrs čempions, reiz ir bijis iesācējs.” Noslēgumā visi klātesošie baudīja īpaši gardu svētku torti, ko sarūpēja absolventa Arvja mamma Aiga Smuškova. Izlaiduma foto stāsta mirkļus un emocijas atspoguļoja Arvja tētis  Jānis Pužulis.

Svinīgo pasākumu  direktore Inese Petrova noslēdz ar vārdiem no grāmatas “52 patiesības „Biezā miglā tu redzi tikai nākamo soli, taču, ja tu to nespersi, baidoties no nezināmā, līdz mērķim netiksi. Galvenais sākt iet!”

 Es Jums novēlu:

Nebaidīties spert soli tālāk! Uzdrīkstēties vairāk nekā citi! Domāt citādi!
Nebaidīties kļūdīties, Lūgt piedošanu, Mīlēt un būt mīlētiem!
Nebaidīties veidot savu stāstu!
Būt patiesiem! Būt īstiem! Būt laimīgiem!

Tie, kas nebaidīsies spert soli tālāk, tiek gaidīti sporta skolā uz stāsta turpinājumu, nu jau kā SMP-1  grupas izglītojamie. Lai Jums viss izdodas!

                                                      Inese Rēvalde, absolventa Romualda mamma

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas un tās apkārtnes vēstures erudīts

14.oktobrī Viļakas muzeja izstāžu zālē notiks pasākums Balvu novada izglītības iestāžu 9.-12.klašu skolēniem “Viļakas ...

Veselīgs uzturs pavasarī

Viļakas pilsētā un apkaimē 1., 2. un 9.aprīlī bija iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības ...