Žīguru līnijdejotājas piedalās starpnovadu līnijdeju sadancī Mālupē

Lec, saulīte, lec saulīte,
Spīd ar mūsu sētiņā!
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēt vajadzēja. 

          Jau piekto gadu pēc kārtas Mālupes brīvdabas estrādē norisinās starpnovadu līnijdeju sadancis. Šogad sadancis “Saules meitas danci grieza” tika izdejots zem Saules zīmes, kuru izdejoja:

  1. Mālupes līnijdeju grupa “Nāc līdz” (vadītāja Ieva Zālīte);
  2. Lejasciema līnijdeju grupa “Dzinteles” (vadītāja Marika Kamarūte);
  3. Smiltenes līnijdeju grupa “Forever Live” (vadītāja Inguna Rudzīte);
  4. Mārsēnu līnijdeju grupa “Malide” (vadītāja Gunta Salmiņa);
  5. Brantu līnijdeju grupa “Kantrī ritmi” (vadītāja Edīte Laure);
  6. Žīguru Ritmikas un līnijdeju grupa “Punktiņi” (vadītāja Laima Timmermane).

Sadancī tika izdejotas vairāk nekā 40 līnijdejas dažādos ritmos un stilos. Pasākuma vadītājas sniedza vispusīgu skatījumu par sauli, tās ticējumiem. Tika minētas mīklas, kur mīklu zinātāji saņēma balvā mazu sauli (citronus). Koncerts noslēdzās ar kopdeju “Saules deja”.

Paldies “Punktiņu” dejotājām par pozitīvo enerģiju, par atraktivitāti, par jauko noskaņojumu!

Paldies šoferītei Dainai par vizināšanu!

                                                                      Foto un teksts: Laima Timmermane

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izveido piebraucamo ceļu Solā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot savā īpašumā ...