Turpinās projekta „Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība” īstenošana

Neskatoties uz pandēmijas COVID-19 radītajiem šķēršļiem, ka firmas nelabprāt piedalās tirgus izpētē un nenotiek tik operatīva preču piegāde, jo aizkavējas preču piegāde no ārzemēm, kā arī ģimenes ārstes Aļinas Stubailovas piespiedu atrašanos karantīnā, jo viņas pacientam tika konstatēta saslimšana ar COVID-19, tomēr turpinās projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/034 „Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība” īstenošana. 

Otrajā projekta realizēšanas posmā ir iegādātas 8 medicīnas iekārtas: Inhalators – 1 gab.; Ausu irrigators (ausu skalojamā iekārta) – 1 gab.; NMP komplekts – komplekts I – 1 gab, komplekts II – 1 gab, komplekts III –  1 gab.; Fonendoskops –  1 gab. māsai; Glikometrs – 1 gab. un Medicīniskie svari (zīdaiņiem) – 1 gab.

Nākamajā posmā tiks iegādātas vēl 2 plānotās medicīnas iekārtas, mēbeles un papildus plānotais dators ārsta palīgam.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 000 euro, t.sk. 85 % ir ERAF atbalsts, 9 % valsts atbalsts un 6 % privātais finansējums.

Projekts atbalstīts aktivitātē 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķī “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” (ģimenes ārstu prakšu attīstībai).

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas PAZIŅOJUMS

Cienījamie vecāki! Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ...

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Balvu novada un Ziemeļlatgales uzņēmējiem lieliska iespēja bez maksas saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...