Turpinās projekta „Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība” īstenošana

Neskatoties uz pandēmijas COVID-19 radītajiem šķēršļiem, ka firmas nelabprāt piedalās tirgus izpētē un nenotiek tik operatīva preču piegāde, jo aizkavējas preču piegāde no ārzemēm, kā arī ģimenes ārstes Aļinas Stubailovas piespiedu atrašanos karantīnā, jo viņas pacientam tika konstatēta saslimšana ar COVID-19, tomēr turpinās projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/034 „Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība” īstenošana. 

Otrajā projekta realizēšanas posmā ir iegādātas 8 medicīnas iekārtas: Inhalators – 1 gab.; Ausu irrigators (ausu skalojamā iekārta) – 1 gab.; NMP komplekts – komplekts I – 1 gab, komplekts II – 1 gab, komplekts III –  1 gab.; Fonendoskops –  1 gab. māsai; Glikometrs – 1 gab. un Medicīniskie svari (zīdaiņiem) – 1 gab.

Nākamajā posmā tiks iegādātas vēl 2 plānotās medicīnas iekārtas, mēbeles un papildus plānotais dators ārsta palīgam.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 000 euro, t.sk. 85 % ir ERAF atbalsts, 9 % valsts atbalsts un 6 % privātais finansējums.

Projekts atbalstīts aktivitātē 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķī “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” (ģimenes ārstu prakšu attīstībai).

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas 1.-5. kl. skolēni iepazīst spokus

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Rekavas vidusskolas 1.-5.klašu skolēni Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks” noskatījās ...

„Atvadas no bērnudārza” – Sagatavošanas grupas „Bitītes” izglītojamo izlaidums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

12.jūnija rīts pēdējo reizi pulcināja sagatavošanas grupas „Bitītes” bērnus „Namiņā”, kuru līdz šim bija ...

Noslēgti līgumi par Viļakas Valsts ģimnāzijā plānotajiem būvdarbiem

2019.gada 24.janvārī Viļakas novada dome un Viļakas Valsts ģimnāzija parakstīja būvdarbu līgumus ar iepirkuma ...