Turpinās ēku remontdarbi Viļakā

Abām ēkām, projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā” ietvaros, Abrenes ielā 9 un Balvu ielā 10 ir veikti visi demontāžas darbi. Samontēti iekšējo sienu un starpsienu jaunā plānojuma karkasi, šobrīd notiek to aizpildīšana un apšuvums ar reģipša plātnēm. Samontētas un sabetonētas melnās grīdas ar siltinājuma ierīkošanu. Samontēti jaunie PVC pakešu logi un iekšējās palodzes. Veikti pirmās kārtas specializētie darbi-apkures cauruļvadu, iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu, ventilācijas cauruļvadu un elektroinstalācijas montāža. Veikta jumta nesošo konstrukciju pārbūve un nobeiguma stadijā ir jumta  skārda seguma uzklāšana.

Balvu ielā 10 ir veikta arī cokola sienu līdzināšana, siltināšana un pirmatnējā apdare. Iesākti fasādes siltināšanas darbi.

Darbu izpilde Abrenes ielā 9 ir vērtējama uz 42%, savukārt Balvu ielā 10, uz 40%. Darbi notiek atbilstoši paredzētajam laika grafikam un izpilde paredzēta līdz šī gada decembrim.

Abrenes ielā 9, tiks izveidots dienas aprūpes centrs, personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk- personas ar GRT), nodrošinot astoņām personām pašdarbības spēju attīstīšanu, palīdzību pašaprūpē, fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes, kas pilnveidos personu ar GRT prasmes un iekļaušanu sabiedrībā.

Savukārt Balvu ielā 10, tiks izveidots grupu dzīvoklis personām ar GRT, nodrošināt 10 personām mājokli Viļakas novadā, atbalstot sociālo problēmu risināšanā- prasmju pilnveidošanā, pašaprūpē un darba meklēšanā, saskares iemaņu apgūšanā, tiks nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts aktīva dzīvesveida veicināšanā un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

Projekts “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite, Vilhelms Pužulis
Foto: Mareks Šubenieks

Citas ziņas no šīs kategorijas

PAZIŅOJUMS

Viļakas novada Sociālais dienests paziņo, ka  saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija  likuma “COVID-19 infekcijas izplatības ...

Uzsākta projekta Nr.3 „Būt un darīt” īstenošana

Biedrība „Skolēnu vecāku biedrība” uzsāk jaunu projektu Nr.3 ”Būt un darīt”, kas tapis sadarbībā ...

Viļakas PII darbinieku kolektīva ekskursija “Lietpratība manā dzīvē”

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot ...