Balkanu apļi

Ir sācies tautas skrējiens „Balkanu apļi”, kura ietvaros notiks 3 kārtas.

Uz pirmo kārtu š. g. 12.jūlijā ieradās necerēti liels dalībnieku skaits – 70! Lielais dalībnieku skaits norāda uz to, ka minētais skrējiens kļūst arvien populārāks. Skrējiena dalībnieki bija ieradušies no Viļakas, Balvu, Gulbenes un Rēzeknes novada.

Vairākās vecuma grupās notika sīva cīņa par godalgotām vietām. Dažās grupās, pēc iepriekšējo gadu sacensību rezultātiem, uzvarētājus varēja prognozēt jau pirms starta, tad šogad izrādījās, ka tādas prognozes „nedarbojas”. Minētais liecina tikai par to, ka parādās jauni skrējēji, kas ir ļoti apsveicams fakts un par to ir tikai jāpriecājas.

Patīkami atzīmēt, ka 2020.gada tautas skrējiena „Balkanu apļi” sacensībās piedalījās ģimenes pilnā sastāvā.

Šoreiz uz sacensībām ieradās arī nūjotājas no Balviem, tāpēc nolēmām, ka otrajā kārtā tiks rīkotas sacensības arī nūjotājiem pa vecuma grupām.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad sacensību dalībnieki, kuri būs uzvarējuši visās 3 kārtās, saņems piemiņas balvas.

Otrā kārta „Balkanu apļi” notiks 19.jūlijā.

Īpaši gribu pateikties Inesei Martinovai, Unai Kozlovskai un Inesei Matisānei par izpalīdzēšanu sacensību tiesāšanā.

Paldies Jāzepam Saidānam, kurš bija ieradies no Rugājiem, lai dotu startu š. g. pirmajam skrējienam.

Paldies visiem sacensību dalībniekiem par atsaucību, vecākiem un vecvecākiem par atbalstu. Prieks par jauko un draudzīgo atmosfēru!

Visiem veiksmīgus turpmākos startus! Saulainu un sportisku vasaru!

Rezultātus skatīt protokolā.

Sacensību organizators Pēteris Vancāns