Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 14.07.2020. plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

1.Par Viļakas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0114 daļas, Garnizona ielā 6, Viļakā, nodošanu iznomāšanai, nomas tiesību izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
2.Par aizņēmumu projekta “Alejas un Dīķa ielu remontdarbi Šķilbēnu pagastā” realizācijai
3.Par ieejas maksas noteikšanu koncertam

Citas ziņas no šīs kategorijas

Donoru diena

29.07.2020 Viļakas novada bibliotēkas telpās (Tautas iela 6, Viļaka) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

2020. gadā tiešo maksājumu vienotā iesnieguma termiņš ir pagarināts līdz 15. jūnijam

Otrdien, 28. aprīlī, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 10.marta ...