Valsts kultūrkapitāla fonds Viļakas novada muzejam apstiprinājis projektu “Loginu senkapu apbedījumu datēšana”

Viļakas novada muzejs 2019.gadā sadarbībā ar arheologiem īstenoja projektu “Arheoloģiskā izpēte Loginu senkapos”. Izpētes laikā tika atklāti vairāki apbedījumi un senlietas, kas liecina par konkrētu vēstures posmu, kurā tika apbedīti cilvēki. Muzejs bija paredzējis maijā arheologu lekciju un izstādi ar atrastajiem priekšmetiem, lai uzzinātu, kas vispār  tika atrasts Loginu senkapos un uzzinātu jaunu informāciju par senāko apdzīvotību mūsu novadā, taču vispārējās situācijas dēļ (COVID-19) to nebija iespējams noorganizēt. Ceram, ka tas izdosies rudenī.

            Lai zinātniski precīzāk varētu noteikt kas īsti dzīvoja, kurā laika tika izmantots Loginu kapulauks, muzejs VKKF pieteica vēl vienu projektu, kas ļautu izpētīt skeletkaulus, izmantojot radioaktīvā oglekļa metodi (14C). Iegūtie hronoloģiskie dati un demogrāfisko paaudžu skaidrojums pavērs jaunas iespējas seno sabiedrību un apbedīšanas tradīciju interpretācijā un līdzšinējo priekšstatu pārvērtēšanā.

            Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris skeletkaulu datēšanai 800 eiro, vēl būs arī domes līdzfinansējums.  Skeletkaulu analīzes tiks veiktas Pozņanas radiokarbona laboratorijā. Balstoties uz datēšanas rezultātā iegūtajiem datiem, varēs skaidrot apbedīšanas tradīcijas Loginu uzkalniņu kapulaukā. Viļakas novada senākas vēstures izpētē tiks izmantotas mūsdienīgas izpētes metodes, līdz ar to paplašinot datu bāzi līdz šim dažādi interpretētās latgaļu apbedīšanas tradīcijas uzkalniņos izpētei. Projekts tiks realizēts sadarbībā ar LU, Vēstures institūta vadošajiem arheologiem. Šis būs jaunākais zinātniskais Viļakas novada arheoloģiskais datējums.

                        Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja vadītāja R.Gruševa

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skaidras naudas darījumi- PAZIŅOJUMS

No 14.04.2020 Viļakas novada domē un pagastu pārvaldēs, otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 ...

Meža dienas 2020

Liepa zied, liepa ziedBaltajiem ziediņiem;Stādīsim liepu mežuApkārt mūsu pagalmiņu.                (Latviešu tautasdziesma) septembrī (Baltu vienības ...

Viļakas Valsts ģimnāzijas daudzfunkcionālajā zālē jauni krēsli

Viļakas Valsts ģimnāzija, realizējot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā”, bija ...