Rekavas vidusskolas 12.a klases “Pavasaris 2020”

Īpašs gads visai pasaulei un mums. Tālmācība, konsultācijas klātienē maskās, eksāmeni ar 2 metru distanci…

   Valsts pārbaudes darbi notika, jo vidējās izglītības dokuments jāsaņem un par nākotni jādomā. Un skolas noslēguma pasākumi ir apliecinājums tam, ka dzīve neapstājas.

   Patīkamu pārsteigumu 12.-jiem sagādāja 1.klases skolēni, vecāki un audzinātāja Daina. Skolas zvana svētki tomēr bija arī mums. Sirsnīgs sveiciens, skanīgas dziesmas un skolas puķu dārzā iestādīta roze, par kuru rūpēties solīja pirmklasnieki. Paldies!

   Eksāmenus kārtojām cītīgi, ļoti ceram, ka 24.07. ar smaidu sejā saņemsim sertifikātus.

   Stundu pēc matemātikas eksāmena 12.jūnijā svinējām skolas izlaidumu. Neierasti, bet svinīgi, sēžot pie galda kopā ar ģimenēm saņēmām paldies par skolas darbiem: mācībām, sabiedriskajām aktivitātēm un pasākumiem. Jaunieši  pateicās vecākiem, skolotājiem un skolai. Izjustais, sirsnīgais Normunda dziedājums aizkustināja visus klātesošos.

   Pēc izlaiduma pirmdien devāmies izmantot Viļakas novada dāvanu Žetonu vakarā – braucienu ar kanoe laivām pa Gauju. Sākumā bailes un neziņa laikam bija pie katra. Un ieraugot laivas… Bet tas tikai sākumā, kā instruktors teica – pirmās desmit minūtes. Ļoti jauki nolaivojām ~21 km no Līgatnes līdz Turaidai. Tas bija kas nepiedzīvots visiem. Gar krastu pīļu ģimenes un viena ar 22 pīlēniem! Žēl tikai, ka pusceļā mūs panāca pamatīgs lietus. Nakšņojām kempingā “ Dainas”. Apskatījām arī Raunas Staburagu, Līgatnes pilsētu, Gūtmaņa alu, Turaidas pili un Vējiņu pazemes ezerus.      

      Paldies par šo iespēju novadam un šoferim Aivaram. Par drošības sajūtu paldies skolotājam Jānim.

Lai izdodas viss iecerētais!

                                                                                Klases audzinātāja Inese Cibule

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pilngadības svētki Viļakā izskanējuši!

Sestdien, 23.jūlijā Viļakas estrādē caur baltu, ziediem rotātu arku ienāca Medņevas, Susāju, Vecumu, Žīguru ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta ...

Apstiprina pašvaldības atbalstītos uzņēmējdarbības projektus

Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē, kas notika 2020.gada 25.jūnijā, tika pieņemts lēmums, kuri ...