Rekavas vidusskolas 9. klases izlaidums

Šogad 9. klases izlaidums bija citāds — svinīgajā pasākumā piedalījās tikai paši absolventi, viņu ģimenes un skolotāji. Katra ģimene sēdēja pie sava galdiņa, ievērojot 2 metru distanci.

Skanot skolas zvanam (jo nebija skolas Zvana svētku), trīspadsmit 9. klases skolēni kopā ar audzinātāju ienāca zālē un devās katrs pie savas ģimenes.

Skolas direktore A. Golubeva aicināja devītos nekad nepadoties vieglam vilinājumam — būt par viduvējību, jo jūs varat vairāk. Vienu mērķi jūs jau esat sasnieguši, jo visi saņemsiet apliecības par pamatizglītību. Turpmākajā dzīvē, izvēloties mērķus, mēģiniet izprast sevi, kādi jūs esat, kādi vēlaties būt, ko vēlaties darīt un ko sasniegt.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs vēlēja katram atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk.

Pirmā klases audzinātāja D. Pužule atgādināja par jautrajiem piedzīvojumiem sākumskolā, un skolēni saņēma savus 1.-4. klašu darbus.

Krakope dāvināja saldumu torti, jo 3 no šīs klases bija Upītes pamatskolas skolēni.

Pašreizējā audzinātāja A. Cibule: „Ar šo klasi bija jautri, īpaši pārgājiens Svātūnē, kad visu nakti lija lietus. Braucām ekskursijās, Māmiņu dienām gatavojām cienastu — cepām cepumus un pīrāgus, svinējām dzimšanas dienas, Meteņos ēdām pankūkas un vizinājāmies no kalna un daudz ko citu darījām. Paldies vecākiem un vecvecākiem par sapratni un atbalstu.”

Absolventi un viņu vecāki pateicās audzinātājām, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Ar dziesmām 9. klasi un pārējos klātesošos sveica Normunds Orlovs.

Direktora vietniece A. Keiša aicināja 9. klasi atcerēties savu pirmo skolas dienu, kad mammai vai tētim pie rokas 1. septembrī devās uz skolu, un tagad kopā ar saviem tuvajiem cilvēkiem doties lielajā dzīvē. Kaut arī citāds, tomēr izlaidums pagājis, dokuments iegūts.

„Arvien augstāk,
Arvien tālāk,
Kur jaunības ceļi,
Ilgas un sapņi.”

Rekavas vidusskolas 9. klases audzinātāja A. Cibule

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pieejama velosipēdu noma Viļakas novadā

Jauniete Amanda Orlovska ir realizējusi projektu Nr. 2020-VND-1-12 “Velosipēdu noma Viļakas novadā”. Kopējās projekta ...

Vjetnamas sajūtas atceroties…

Vasara mudina doties dabā un priecāties par katru Latvijas ziedu, baudīt tā aromātu, vākt ...

Žetonu vakars Rekavas vidusskolā

Skanot  mūzikai, klātesošie sagaidīja abiturientus – vakara gaviļniekus un koncerta veidotājus. Jaunieši saņēma skolas ...