Rekavas vidusskolas 9. klases izlaidums

Šogad 9. klases izlaidums bija citāds — svinīgajā pasākumā piedalījās tikai paši absolventi, viņu ģimenes un skolotāji. Katra ģimene sēdēja pie sava galdiņa, ievērojot 2 metru distanci.

Skanot skolas zvanam (jo nebija skolas Zvana svētku), trīspadsmit 9. klases skolēni kopā ar audzinātāju ienāca zālē un devās katrs pie savas ģimenes.

Skolas direktore A. Golubeva aicināja devītos nekad nepadoties vieglam vilinājumam — būt par viduvējību, jo jūs varat vairāk. Vienu mērķi jūs jau esat sasnieguši, jo visi saņemsiet apliecības par pamatizglītību. Turpmākajā dzīvē, izvēloties mērķus, mēģiniet izprast sevi, kādi jūs esat, kādi vēlaties būt, ko vēlaties darīt un ko sasniegt.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs vēlēja katram atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk.

Pirmā klases audzinātāja D. Pužule atgādināja par jautrajiem piedzīvojumiem sākumskolā, un skolēni saņēma savus 1.-4. klašu darbus.

Krakope dāvināja saldumu torti, jo 3 no šīs klases bija Upītes pamatskolas skolēni.

Pašreizējā audzinātāja A. Cibule: „Ar šo klasi bija jautri, īpaši pārgājiens Svātūnē, kad visu nakti lija lietus. Braucām ekskursijās, Māmiņu dienām gatavojām cienastu — cepām cepumus un pīrāgus, svinējām dzimšanas dienas, Meteņos ēdām pankūkas un vizinājāmies no kalna un daudz ko citu darījām. Paldies vecākiem un vecvecākiem par sapratni un atbalstu.”

Absolventi un viņu vecāki pateicās audzinātājām, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Ar dziesmām 9. klasi un pārējos klātesošos sveica Normunds Orlovs.

Direktora vietniece A. Keiša aicināja 9. klasi atcerēties savu pirmo skolas dienu, kad mammai vai tētim pie rokas 1. septembrī devās uz skolu, un tagad kopā ar saviem tuvajiem cilvēkiem doties lielajā dzīvē. Kaut arī citāds, tomēr izlaidums pagājis, dokuments iegūts.

„Arvien augstāk,
Arvien tālāk,
Kur jaunības ceļi,
Ilgas un sapņi.”

Rekavas vidusskolas 9. klases audzinātāja A. Cibule

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skolēnu pārtikas pakas

Lūdzam pieteikties Viļakas novadā deklarēto maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu skolēnus, kas nav saņēmuši ...

Notiks 4.starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2020”

4.starptautiskajā glezniecība plenērā “Valdis Bušs 2020” šogad piedalīsies mākslinieki no Baltijas valstīm.  Dalībnieki ir ...

Ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana Viļakas novadā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes ...