Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas

SIA “ZAAO” (ZAAO) vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem pieteikt lauksaimniecībā izmantoto iepakojuma savākšanu no saimniecības adreses.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Atgādinām, ka dedzināt un aprakt plēves, maisus un citu lauksaimniecības iepakojumu ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izdarīts kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan cilvēku veselībai. Aicinām lauksaimniekus atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem. Apliecinām, ka savāktais iepakojums nonāks pārstrādes rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.”

Nodrošinām lauksaimniecības iepakojuma savākšanu PAR MAKSU no klienta adreses ar presmašīnu vai kausu pēc atsevišķi izveidota maršruta un iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 29221847 (darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00) vai pa e-pastu: zaao@zaao.lv

BIG-BAG MAISI un HDPE KANNAS.  Savākšana ar presmašīnu. Pakalpojuma maksa EUR 4.63 + pvn par vienu braucienu uz klienta adresi.

SKĀBBARĪBAS RUĻĻU, BEDRU PLĒVES.  Savākšana ar kausu. 1) Ja savācamais apjoms mazāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 7.50 + pvn, 2) Ja savācamais apjoms lielāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 5.00 + pnv,. 3) Ja nav līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad maksa par jebkādu apjomu EUR 7.50 + pvn, samaksu jāveic avansā.

SKĀBBARĪBAS RUĻĻU, BEDRU PLĒVES un BIG-BAG MAISI un HDPE KANNAS. Savākšana ar kausu. Maksa tiek piemērota tikai par plēvju savākšanu. 1) Ja savācamais plēvju apjoms mazāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 7.50 + pvn, 2) Ja savācamais plēvju apjoms lielāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 5.00 + pvn, 3) Ja nav līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad maksa par jebkādu plēvju apjomu EUR 7.50 + pvn, samaksu jāveic avansā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

!!! Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecībā izmantotais iepakojums nav prasītajā kvalitātē, tad maksa par savākšanu ir EUR 37.89 par m3 + PVN, kas esošiem ZAAO klientiem tiek piestādīta pie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma, klientiem, kuriem nav līgums  – atkritumi netiek savākti.

Izlietotajam iepakojumam jābūt sakrautam kaudzē, brīvi piebraucamā vietā, HDPE kannām ir jānoskrūvē korķi un vismaz vienu reizi jāizskalo, ruļļu plēvēm ir jābūt atšķirotām no šņorēm un sietiem.

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

 Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Citas ziņas no šīs kategorijas

Dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņa

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) informē, ka ir uzsākta dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju ...

SIA Balvu autotransports PAZIŅOJUMS

SIA Balvu autotransports reģionālo vietējās nozīmes autobusu kustību nodrošina “skolēnu brīvdienu” režīmā. Aicinam iepazīties ...