Kāpēc iepakojuma savākšana juridiskām personām paredz izmaksas?

SIA “ZAAO” atgādina, ka jau ilgāku periodu iepakojuma apsaimniekošanu un iespējas to savākt bezmaksas būtiski ietekmē situācija otrreizēji pārstrādājamo iepakojuma tirgū Eiropā un Āzijā. Ievērojami ir palielinājies šo materiālu piedāvājums un tirgus cenas pārstrādātājiem materiāliem strauji kritušās. Šī iemesla dēļ materiālu pārdošanas cena nespēj segt to savākšanas un pāršķirošanas izmaksas, kuras līdz šim tikai daļēji ir bijušas ietvertas maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lai ZAAO nodrošinātu vides prasību izpildi par izlietotā iepakojuma dalītu vākšanu un materiālu nodošanu otrreizējai pārstrādei optimālā līmenī, vienlaikus neradot uzņēmumam papildus zaudējumus ar atkritumu dalītās vākšanas sistēmas uzturēšanu vai strauji nepalielinot samaksu par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu, ZAAO no šā gada sākuma veica izmaiņas dalīti vākto atkritumu savākšanas pakalpojuma nodrošināšanā:

  • Ir noteikti stingrāki dalīti vākto atkritumu savākšanas maršrutu izpildes efektivitātes kritēriji, kā rezultātā ir ierobežota pakalpojuma sniegšana juridiskām personām ārpus apdzīvotu vietu teritorijās, izvērtējot savācamā iepakojuma apjomu. Minētais attiecas uz juridiskām personām, kuras iepakojuma uzkrāšanai izmantoja mazas ietilpība konteinerus vai pasūtīja izvest mazu apjomu uzkrātā iepakojuma.
  • Noteikti minimālie un maksimālie konteineru tukšošanas biežumi.
  • Tiek apturēta individuāli dalīti vāktās atkritumu sistēmas attīstība.
  • Efektīvāku dalīti vākto atkritumu un iepakojuma maršrutu plānošanai un izpildei, juridiskām personām ir ieviesta transporta maksa par vienu iepakojuma izvešanas reizi (neatkarīgi no iztukšojamo konteineru daudzuma) 4,63 EUR plus PVN.
  • Par iepakojuma un citu dalīti vākto atkritumu savākšanas nodrošināšanu videi draudzīga biroja, iestādes pakalpojuma izmantošanā, kā arī pakalpojuma “EKO kastes” izmantošanā daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās, ir ieviesta transporta maksa par braukšanas reizi uz adresi (neatkarīgi no tukšojamo kastu skaita) 3,80 EUR plus PVN, tomēr lietošanā nodoto kastu saturu (makulatūru) iespējams iztukšot arī lietošanā nodotajā – vieglā iepakojuma konteinerā, kura izvešana tiek nodrošināta bez maksas.
  • Ir noteikta transporta pakalpojuma maksas arī attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu no klienta adreses (gan juridiskā, gan privātām personām). Privātpersonām maksa ir 4.60 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana no juridiskām personām – 313,03 EUR/t+ 21% PVN.

Norādītās izmaiņas dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanā tiek piemērotas individuāli, izvērtējot sadarbību ar klientu un līdz brīdim, kad otrreizēji pārstrādājamo materiālu realizācijas tirgus cenas vai ieņēmumi no ražotāju atbildības sistēmu operatoriem pieaugs.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 18.06.2020. plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Skolai sakām ardievas, lai atkal gaidītu tikšanos!

Jūnijs atnes ziedu reibinošas smaržas, šķiet – visa pasaule zied un san. Tikpat ziedoši ...