„Atvadas no bērnudārza” – Sagatavošanas grupas „Bitītes” izglītojamo izlaidums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē

12.jūnija rīts pēdējo reizi pulcināja sagatavošanas grupas „Bitītes” bērnus „Namiņā”, kuru līdz šim bija pieraduši saukt par savu. Šajā rītā pēdējo reizi bērni tikās ar saviem draugiem no vecākās „Kāpēcīšu” grupas,stājās rīta aplī un pēdējo reizi visi kopā roku rokā gāja kopējā rotaļā.

Mūsu izlaidumniekiem irpriecīgs prāts, jo viņi jau ir izauguši no bērnudārznieku vecuma un visas viņu domas lido skolas virzienā.

Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš ved tālāk uz skolu. Taču pirms tam ir mazliet jāpiestāj un jāatskatās atpakaļ uz šī ceļa sākumu. Sākumu, kad bērni vēl bija pavisam mazi un šo laiku neatceras. Bet to labi atceras bērnu vecāki, kad ar lielu satraukumu pirmo reizi atveda savus mazuļus uz bērnudārzu un atstāja skolotāju un auklītes uzraudzībā.Pirmās skolotājas Lilija Zondaka un Līga Mūrniece, mīļā auklīte Jolanta Ivanova bija tas mammas aizvietotājs klēpis, tās mīļās mammas rokas, kuras nožāvēja asaras un nomierināja satrauktos prātus. Viņas mācīja arī pirmās saskarsmes prasmes vienam ar otru, pirmās patstāvības prasmes un kopā rotaļāšanās māku. Bija cēlieni un kritieni, pirmie puni un zilumiņi, bailes no visa jaunā un prieks par spēju pārvarēt sevi un savu nedrošību.

Nākamajā vecuma posmā – vidējā vecuma grupā,bērni iepazinās ar skolotājām Tatjanu Aleksejevu un Liliju Strupku, auklītēm Viviānu Grabuli un Līgu Kaļāni Kokareviču. Tika sākta nopietnāka zināšanu apguve, iepazīšanās ar burtiņiem un cipariņiem, notika pirmie mēģinājumi un eksperimenti. Šajā posmā bērni mācījās būt atbildīgiem par savu rīcību, vērtēt citu bērnu rīcības, sāka saprast, kuri ir sliktie un kuri ir labie darbi, guva uzslavas un aizrādījumus, kļūdījās un mācījās savas kļūdas arī izlabot. Tāpat skolotājas Inese Saida un Terēzija Brokāne, auklīte Ilze Rēvalde bija kopā ar bērniem dažādos mācību gada periodos, mācīja viņiem būt labestīgiem, izpalīdzīgiem un interesantiem rotaļu biedriem.

Ikdiena pirmsskolā nepagāja bez dziesmām un dejām, bez mūzikas un jautrošanās svētku reizēs. Par to gādāja mūsu mūzikas skolotāja Elita Logina.

Un kas par dzīvi būtu bērnudārzā, ja nebūtu mūsu gādīgās saimniecības daļas vadītājas Anitas Pužules, garšīgo ēdienu gatavotājas pavāres Ilonas Mednes un viņas palīdzes Benitas, kā arī izdarīgā sētnieka un dažādu āra darbu veicēja Oļega Smirnova! Viņu darbs rada visiem ērtības, sāta sajūtu un drošu vidi, kad jāvada lielākā dienas daļa!

Mūsu pirmsskolā ir mīļa, atsaucīga un par visiem atbildību nesoša vadītāja LilitaŠnepere. Vadītāja Lilita katru rītu, ienākot mūsu „Bitīšu” grupiņā, vienmēr apvaicājās gan skolotājām, gan bērniem: „Kā klājas? Kāds noskaņojums? Kas nepieciešams dienas darbam?” Bērni ar prieku sveicinājās, samīļoja un pastāstīja savus piedzīvojumus. Arī nodarbības angļu valodā, kas notika rotaļu veidā, raisīja lielu patiku un interesi.

Bērnu pateicība par visu kopā būšanas laiku savām skolotājām un auklītēm – skolotāju palīdzēm, visiem bērnudārza darbiniekiem tika izteikta dzejas rindās, dziesmās un rotaļdejās, katram veltot vienu priekšnesumu.

Bērnu vecāku pateicības vārdi par  bērnu skološanu un mīļu auklēšanu tika veltīti visam iestādes kolektīvam,  un dāvātais bumbieres stāds, kuru iestādīsim iestādes laukumā, vienmēr atgādinās par 2020. gada „Bitīšu” grupas bērniem un būs liels prieks nākamajiem mūsu bērnudārza audzēkņiem.

Pašu lielāko prieku mūsu izlaidumniekiem sagādāja burbuļšova mākslinieki. Krāsainie, dažāda lieluma burbuļi, kuri piepildīja visu rotaļlaukumu varavīksnes krāsām, radīja sajūsmu arī pieaugušo acīs. Liels „PALDIES!” sponsoriem, kas palīdzēja sagādāt šo  prieku mums visiem!

Liels „Paldies!” mūsu lielā notikuma iemūžinātājam Andrim Zelčam, kurš prot notvert skaistus, košus un dzīvespriecīgus mirkļus.

Saviem bijušajiem grupas „Bitītes” bērniem, nākamajiem pirmklasniekiem, vēlam sapņot  krāsainus sapņus, nebaidīties no grūtībām un kļūdām, būt zinātkāriem un neatlaidīgiem! Bērnu vecākiem vēlam pacietību un sapratni, kļūt draugiem un padomdevējiem saviem mīļajiem skolas bērniem!

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova,
Foto:  Andris Zelčs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzzini vairāk par ZAAO pakalpojumiem jaunajā tīmekļa vietnē

Februāra izskaņā SIA “ZAAO” publicē pārveidotu tīmekļa vietni www.zaao.lv, kurai radīts ne tikai pilnīgi ...

Labiekārtos Stiglovas gravu, nomarķēs jaunu velo maršrutu Tepenīcas apli un uzstādīs pils maketu

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtos Leader projektus 7.konkursa kārtā. Viļakas ...