Noslēdzies Viļakas novada domes rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Šogad, pateicoties COVID 19 pandēmijai, projektu iesniedzējiem bija pieejams ļoti ilgs laiks, lai iesniegtu projektus. Sākumā projekta pieteikumus Viļakas novada domes izsludinātajā projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020.gadā bija iespējams iesniegt no 28.februāra līdz 30.martam, bet iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 8.jūnijam. Pirmo reizi projektu iesniedzējiem bija iespējams projekta pieteikumu gatavot vairāk kā 3 mēnešus.

Piecpadsmit pretendenti ir iesnieguši projektus par kopējo summu 37497.57 Eur, pieprasot no pašvaldības 28519.24 Eur. Pieejamais finansējums projektu konkursā ir 16000.00 Eur.

Projektus vēlētos īstenot vienu Medņevas pagastā, vienu Žīguros, vienu Semenovā un Viļakā, divus Susāju pagastā,  piecus Šķilbēnu pagastā un piecus Viļakas pilsētā. Četriem projektu pieteicējiem ir reģistrēta saimnieciskā darbība, kas nav vecāka par 5 gadiem, 11 projektu iesniedzēji ir fiziskas personas, kuras plāno reģistrēt saimniecisko darbību, ja saņems atbalstu projekta īstenošanai. Trīs projektu iesniedzēji ir vecumā līdz 25 gadiem, trīs vecumā no 26 līdz 30 gadiem, seši vecumā no 31 līdz 40 un trīs pretendentiem ir vairāk kā 41 gads. Četri projekti ir iesniegti tūrisma jomā,  8 pretendenti plāno dažādus pakalpojumus (sporta jomā, mežsaimniecībā, automašīnu īpašniekiem, koka dizainā, būvniecībā un teritorijas sakopšanā), viens projekts ir plānots augļkopības attīstībai un divos projektos ir plānota mājražošanas produkcijas sagatavošana un pārdošana ēdināšanas uzņēmumiem un citiem klientiem.

Projektu iesniedzēji ir gatavi līdzfinansēt projektus ar konkursā noteiktajiem 10 %, kā arī ar lielāku summu.  Vienam projektam maksimālais pašvaldības atbalsts ir 2000,00 Eur. Projektus vērtēs Viļakas novada domes apstiprinātā vērtēšanas komisija. Gala lēmumu, kuri projektu iesniedzēji saņems atbalstu, pieņems Viļakas novada domes deputāti jūnija domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Maija lūgšanas Dievam un Dievmātei

Dzidri zaļās krāsas nokrāsu piepildītais, dārza un lauka darbiem aizņemtais maija mēnesis šogad atnāca ...

Viļakas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas PAZIŅOJUMS

Maksājumu veikšana klātienē par pašvaldības pakalpojumiem ārkārtas situācijas periodā nebūs iespējama. Ja maksājumu, kas ...

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās ...