Pilnveidosim prasmes!

Īstenojot projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000003 „Apskaņošanas komplekta iegāde radošās un tehniskās pašizpausmes skolas izveidei Viļakas novadā”, Viļakas Valsts ģimnāzija iegādājās apskaņošanas iekārtas. Līdz ar jauno aparatūru skolai ir iespēja nodrošināt kvalitatīvu pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolām un radīt interesi skolēnos par mūsdienu tehniskajām iespējām, to pielietojumu. Ar jauno mācību gadu ģimnāzijas audzēkņiem tiks piedāvāta iespēja darboties interešu pulciņā „Radošās un tehniskās pašizpausmes skola”.

Ģimnāzijā pēdējos gados ir daļa jauniešu, kas labprāt iesaistās pasākumu vadīšanā, dramatizējumu, uzvedumu, muzikālu apcerējumu atveidošanā. Šādas aktivitātes ļauj jauniešiem radoši izpausties, izkopt komunicēšanās prasmes un iemācīties publiskās uzstāšanās prasmes.

Mūsdienās publiskā uzstāšanās nav iedomājama bez tehniskā aprīkojuma, piemērotiem muzikāliem pavadījumiem un video materiāla izmantojuma. Jauniešu vidū ir redzama vēlme pašiem tehniski rīkoties ar aparatūru, eksperimentēt tās pielietojumā un iemācīties pareizi apskaņot gan pasākumus, gan atsevišķus priekšnesumus, gan organizēt tematiskas aktivitātes (piem., diskotēkas, deju vakarus, utt.)

Publiskās uzstāšanās laikā gan radošā kustību un vārda māksla, gan tehniskā apskaņošana ir cieši saistītas. Tāpēc interešu pulciņa programmā paredzam divu virzienu apvienošanu: skatuves runas un teātra mākslas apguve un apskaņošanas tehnikas apguve. Skolēni varēs mācīties un praktizēt rīkoties ar aparatūru, izteiksmīgi uzstāties auditorijas priekšā. Tas dod iespēju radoši pašapliecināties, sekmēt jauniešu individualitātes veidošanos un izkopšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 5922,88 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 4899,90 EUR, t.sk. publiskais finansējums no ELFLA ir 90% jeb 4409,91 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 489,99 EUR.

Projekta ietvaros tika iegādāts apskaņošanas komplekts, kas sastāv no:

  • Divi pilna diapazona skaļruņi;
  • Zemo frekvenču skaļrunis;
  • Jaudas pastiprinātājs;
  • Mikserpults ar efektu bloku;
  • Platjoslas uztvērējs;
  • Bezvadu mikrofons;
  • Kabatas raidītājs.

Teksts: Ineta Lindenberga

Foto: Madara Jeromāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pārvērtības Tautas ielas 2 daudzdzīvokļu mājā

Semenovas ciema Tautas ielas 2 18 dzīvokļu mājā šoruden notikušas pozitīvas pārmaiņas. Pēdējo gadu ...

No 29. jūnija izmaiņas reģionālo autobusu maršrutu pieturu sarakstos virzienā no Rīgas uz Balviem un Gulbeni

No šī gada 29. jūnija reģionālo autobusu pasažieriem, kuri brauks maršrutos Rīga–Balvi un Rīga–Gulbene, ...

Zinību diena Viļakas Mūzikas un mākslas skolā

1.septembrī plkst.14.00 Viļakas Mūzikas un mākslas skolā Zinību dienas pasākums.