Sasniegumi 2019./2020. mācību gadā

2019./2020.m.g. valstī tika organizētas 15 dažādu mācību priekšmetu olimpiādes. Astoņas no tām – bioloģijā, fizikā, ekonomikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei, informātikā, vēsturē notika tiešsaistē. Mūsu novada skolēni piedalījās 12 olimpiādēs, no tām – 7 tiešsaistes olimpiādēs. Papildus šajā mācību gadā tika organizēta krievu valodas olimpiāde, kas notiek ik pēc diviem gadiem, arī šajā olimpiādē mūsu novada skolēni piedalījās. Vēl mūsu novada Viļakas Valsts ģimnāzijas viens skolēns piedalījās Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO), kas bija integrēta, daudznozaru uz praktiskajiem darbiem balstīta olimpiāde.

 Mācību priekšmetu olimpiāžu otrajā (novada) kārtā no mūsu novada 5.-12.klašu 314 skolēniem piedalījās 68 skolēni (21,66%). Tiešsaistes olimpiādēs piedalījās 25 skolēni (36,76% no visu olimpiāžu dalībnieku skaita).

Pamatojoties uz “Mācību priekšmetu olimpiāžu vērtēšanas kārtību”, šajā mācību gadā valsts mācību priekšmetu olimpiādēs ir iegūtas 18 godalgotas vietas:

Viļakas Valsts ģimnāzija – 3,

            Rekavas vidusskola – 12,

            Viduču pamatskola – 3.

Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti:

1.vieta – 2 skolēniem,

2.vieta – 4 skolēniem,

3.vieta – 5 skolēniem,

Atzinība – 7 skolēniem.

Diemžēl šajā mācību gadā uz valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 3.kārtu no novada netika uzaicināts neviens skolēns.

Līdz 2020.gada 12.martam mūsu novada skolēni piedalījās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, ko organizēja Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība. Trijās  starpnovadu olimpiādēs (latviešu valodas olimpiāde 3.kl., matemātikas olimpiāde 4.kl., vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.kl.), kā arī 2 mācību priekšmetu konkursos (dabaszinību konkurss 1.kl.., konkurss matemātikā “Rēķini galvā!” 2.kl.) piedalījās 34 novada skolēni. Iegūtas 14 godalgotās vietas:

1.vieta – 1 skolēnam,

2.vieta – 1 skolēnam,

3.vieta – 3 skolēniem,

Atzinība – 9 skolēniem.

Līdz ar koronavīrusa Covid-19 uzliesmojumu šajā mācību gadā izpalika atklātās mācību priekšmetu olimpiādes un arī mūsu novada mācību priekšmetu olimpiādes.

Novadā ir 4 skolēni, kas ir piedalījušies divās mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguvuši godalgotas vietas (Rekavas vidusskolā – trīs skolēni, Viduču pamatskola – viens skolēns).

            Kopā valsts mācību olimpiādēs un starpnovadu olimpiādēs piedalījās 102 skolēni.

Aktīvi Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēni piedalījās arī zinātniski pētnieciskajā darbā.

Latvijas 44.skolēnu zinātniskajā konferencē reģiona līmenī piedalījās 8 skolēni no mūsu novada. Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni ieguva divus 3.pakāpes diplomus, divas Pateicības. Savukārt Rekavas vidusskolas viens skolēns ieguva 1.pakāpes diplomu un pārstāvēja mūsu novadu zinātniskajā konferencē Jelgavā. Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms šī gada 3.aprīlī pirmo reizi

norisinājās attālināti. Skolēni savu zinātniskās pētniecības darbu prezentācijas bija iesūtījuši video formātos, kā rezultātā komisija darbus vērtēja tiešsaistē.

Par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ZPD

  59 skolēni un 31 skolotājs, kā arī  1 izglītojamo kolektīvs ir Viļakas novada ,,Laureāts 2020”.

   Interešu izglītībā šo gadu varēja atzīmēt kā soli pirms XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Tika veikti vairāki plānošanas darbi – apmeklēti semināri, plānoti izdevumi un īstenotas skates, bet, ņemot vērā pandēmijas izplatību, svētki tika pārcelti. Pandēmija ietekmēja dažādu novada, reģiona un valsts pasākumu, konkursu norisi, kas aktīvāka ir tieši pavasarī.  Prieks par izglītojamo un pedagogu sasniegumiem 48. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2020”. Latvijas kārtas Laureātos iekļuva  Viļakas Mūzikas un mākslas skolas 1 skolēns un Žīguru pamatskolas 1 skolēns. Neizpalika reģionālais konkurss Rēzeknē “Skolēnu skatuves runas un literāro uzdevumu konkurss”, kur tika iegūtas 6 godalgotas vietas.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un sasniegumiem!

                                        Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes komanda

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Nodarbību cikls “Veselīgs uzturs gadalaikos”

Projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” ir uzsākta nodarbību sērija ...

Ceļojošā foto izstāde “Ceļojums gar Latvijas robežu zirga mugurā”

Balvu novadā mēneša garumā – no 11. aprīlim līdz 7. maijam būs iespēja apskatīt ...

Jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Skolēnu parlaments ir kā saite starp skolēniem un skolotājiem, tāpat tas spēj ietekmēt skolēnu ...