Turpinās sagatavošanas darbi projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) trases marķēšanai

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.” Programmas mājas lapa www.latruscbc.eu

Latvijas teritorijā maršrutam dots nosaukums „ Viļaka- Gulbene-Ērgļi-Rīga Green Ways ” un piešķirts 15 reģionālās  nozīmes velomaršruta  numurs. Viļakas novadā maršruts pa veco dzelzceļa līniju ies līdz bijušai Mežvidu pamatskolai un tad caur Borisovu uz Viļaku un Vientuļiem.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie informācijas apkopošanas. Tā kā trase lielākoties ir taisna un, lai potenciālā maršruta apmeklētājiem zaļā ceļa izbraukšana būtu aizraujošāka, dodoties pa  maršrutu, varēs uzzināt izzinošu informāciju gan par netālu esošajiem dabas objektiem, gan vēsturiskiem faktiem. Viļakas novadā maršruts pa bijušo dzelzceļa līniju būs 17.5 km garš, posmā Kuprava – Žīguri 11.4 km un Žīguri – Mežvidu bijusī pamatskola 6.10 km, no kurienes maršruta posms līdz Vietuļiem arī būs apmēram 17 km.  Trase tiks marķētā gan ar koka norādes stabiem, gan koka km stabiņiem (gulšņiem), kā arī tiks izvietoti vairāki informatīvie stabi gan pie objektiem, gan krustojuma un pagrieziena vietās. 

Pirms uzsākt marķēšanu svarīgi ir apsekot trasi dabā un novērtēt esošo situāciju. Nozīmīgi bija atrast arī kādas vēstures liecības, kā piemēram bijušos dzelzceļa 100 m stabiņus, lai jaunie km stabiņi sakristu ar vecajiem. Devāmies meklēt vēstures liecības un vairākkārtējā trases izbraukšana attaisnojās ar rezultātiem, jo atradām vairākus nozīmīgus 100 m stabiņus. Veicām stabiņu fotografēšanu un GPS koordinātu noteikšanu. Visi iegūtie dati tika savadīti digitālajā kartē. Apsekojām arī posmu Vīksna – Kuprava. Visvairāk vēsturisko liecību saglabājušās Kupravas un Vecumu pusē. Izbraucot posmu var palaimēties ieraudzīt arī kādus meža zvēriņus, mums paveicās jo sastapām lapsu, dzērves un ērgļus pāri. Liels paldies dabas pazinējai Andrai Korņejevai par tehnisko atbalstu. Projekta gaitā tiks arī veikta trases tīrīšana, līdzināšana un atpūtas vietas labiekārtošana pie Žīguru dzelzceļa stacijas.

Aicinām vietējos iedzīvotājus iesaistīties. Varbūt kādam saglabājušās fotogrāfijas, kas uzņemtas uz dzelzceļa līnijas Kuprava –Žīguri -Vecumi, kad vilciena kustība vēl notika, bildes noderētu noformējot informatīvos stendus. Informāciju sūtīt uz turisms@vilaka.lv.

Informāciju sagatavoja: Tūrisma speciāliste Inese Matisāne

Program Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

Project “Development of the green tourism routes uniting the border regions of Latvia and Russia for common sustainable development of small cities and rural areas” (Greenways Riga-Pskov) No. LV-RU-006

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Covid-19 koronavīrusa infekcijas pacienti ārstējas arī Balvos

Esam nonākuši punktā, kad reālā situācija lika rīkoties nekavējoties un lēmums par Covid nodaļas ...

Iedzīvotāju ievērībai par informācijas sniegšanu ārkārtējā situācijā

Viļakas novada bāriņtiesa, saskaņā ar MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 (prot. Nr.11 1.§) „Par ārkārtējās ...

Ložu šāvēji Latvijas 2020. gada Čempionātā ložu šaušanā

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie Didzis Aleksāns, Gunita Šakina, Samanta Jugane, ...