Realizēts projekts “Grants seguma ceļa “Upīte – Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā”

Viļakas novada dome ir realizējusi projektu Nr.19-07-A00702-000095 “Grants seguma ceļa “Upīte – Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā”. Marta un aprīļa mēnesī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z” veica būvdarbus objektā  0,45 km garumā, novācot apaugumu, tīrot grāvjus, iebūvējot caurtekas, uzvedot, izlīdzinot un blietējot granti. Īpaši rūpīgi ir nostrādāti caurteku gali, lai spēcīga lietus gadījumā nenotiktu izskalojumi. Maija sākumā veikti būvdarbi ir nodoti un pieņemti ekspluatācijā. Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals atzinīgi vērtē paveiktos būvdarbus un piebilst, ka labprāt vēlētos, ka būtu bijis pieejams lielāks finansējums Viļakas novadam šajā programmā, jo tad būtu iespējams izbūvēt garākus ceļa posmus.

Kopējā izmaksu summa projektam, ieskaitot būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvprojekta izstrādi, PVN un būvdarbus,  ir 36120.44 Eur, t.sk. publiskais finansējums 30451,64 Eur.

Viļakas novada dome ir apguvusi Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” piešķirto finansējumu. 2019.gadā šajā programmā tika realizēti četri projekti Nr.18-07-A00702-000110 “Grants seguma ceļu “Kozīne-Gubeņi” un “Repkova-Ņemecki” pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā”, Nr.18-07-A00702-000089  “Grants seguma ceļa “Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova” pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā”, Nr. 18-07-A00702-000091 “Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta “Plešova-Siševa” ceļa pārbūve” un Nr. 18-07-A00702-000111 “Grants seguma Dīķa ielas pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā”.

Pašvaldība grants ceļu pārbūvi veica tiem ceļiem, kuri saņēma augstāko punktu vērtējumu uzņēmējdarbības intensitātē konkrētajā pašvaldības grants ceļā.  Jo šī Lauku attīstības programmas pasākuma mērķis bija atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.  “Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” –  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto pirms būvdarbu veikšanas un pēc būvdarbu veikšanas: Vineta Zeltkalne
Foto būvdarbu veikšanas laikā: Andris Slišāns

Citas ziņas no šīs kategorijas

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus ...

Skaidras naudas darījumi- PAZIŅOJUMS

No 14.04.2020 Viļakas novada domē un pagastu pārvaldēs, otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 ...

Balvu Centrālā bibliotēka -uzņēmējiem draudzīga vieta

Pārrobežu sadarbības projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam ” (Not just books) ...