Sociālais dienests informē par bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām

Kopš šī gada 14.marta valstī ir noteikta ārkārtas situācija. Šajā laikā cilvēkiem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, iespējams, kādam pasliktinās ekonomiskā situācija, kādam mainās ikdienas ritms. Viss iepriekšminētais daudziem var izraisīt trauksmi. Šādā situācijā palielinās vardarbības risks ģimenē. Ir ģimenes, kur saasinās konflikti – starp vecākiem un bērniem, starp dzīvesbiedriem, pret vecākā gadagājuma ģimenes locekļiem. Cilvēki, kuri jau līdz šim cietuši no vardarbības ģimenē, patreiz ilgstoši atrodas vienās telpās ar vardarbības veicēju. Vardarbīgajam ģimenes loceklim ir vairāk iespēju kontrolēt upuri, viņa ikdienas gaitas, telefona zvanus, kā arī traucēt saziņai ar atbalsta dienestiem.

Atgādinām, ka ārkārtas situācijas laikā Viļakas novada Sociālā dienesta (turpmāk-Dienests) speciālistu darbs turpinās un, jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt viņa vajadzībām atbilstošus pakalpojumu.

Viļakas novada Sociālais dienests piešķir bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu gan pieaugušajiem, gan bērniem, kas cietuši no dažāda veida (emocionālas, fiziskas, ekonomiskas, u.c) pret sevi vērstas vardarbības. Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir iespēja saņemt arī vardarbību veikušai personai ar mērķi apgūt prasmi mazināt savu vardarbīgo uzvedību.

Iesniegumu par pakalpojuma saņemšanu iesniegt rakstveidā – korespondences kastīte ārpus Dienesta telpām, Parka ielā 2, Viļakā.

Ārkārtējās situācijas laikā ir iespēja pieņemt arī telefonisku lūgumu saņemt pakalpojumu, ja vien Dienesta speciālistiem būs iespējas atpazīt iesniedzēju un viņa izteikto prasību.

Svarīgi! Iesniegumā norādīt telefona numuru, lai speciālistam ir iespēja sazināties un sniegt nepieciešamo informāciju pakalpojuma personai, kura izteikusi šo lūgumu.

Lēmumi par pakalpojumu piešķiršanu tiek pieņemti iespējami īsā laikā. Pakalpojumu var saņemt gan rehabilitācijas centrā, gan attālināti – nodrošinot emocionālu atbalstu un telefonisku krīzes intervenci gan no vardarbības cietušai, gan vardarbību veikušai personai.

Nepieciešamības gadījumā, lai pieprasītu pakalpojumu vai saņemtu papildinformāciju zvanīt Viļakas novada Sociālajam dienesta sociālajai darbiniecei ar ģimenēm un bērniem V. Mieriņai, tālrunis saziņai: 28359222 (LMT).

Papildus atbalsta iespējas:

Latvijas Bērnu fonds un pašvaldībā esošie krīzes centri turpina sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām ar izmitināšanu un dzīvesvietā.

Biedrība “Centrs Marta” pakalpojumus nodrošina attālināti, Tālr. 67378539, centrs@marta.lv; Liepājas filiāles tālr. 29 195 442.

SIA “Mācību centrs MKB” attālināti sniedz individuālās konsultācijas vardarbību veikušām personām vardarbības uzvedības mazināšanai. Tālr. 29 419 787.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” telefoniski nodrošina krīzes intervenci un atbalstu.

Diennakts krīzes tālruņi: 67 222 922 (LMT), 27 722 292 (Bite)[1] bezmaksas Cietušo atbalsta tālrunis 116006[2].

Mājaslapā www.cietusajiem.lv ir tiešsaistes čata iespējas.

Informāciju sagatavoja
Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

[1] Maksa atbilstoši klienta teleoperatora tarifiem

[2] Var zvanīt arī gadījumos, kad klientam ir ierobežots vai beidzies mobilā tālruņa kredīts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasaules leļļu izstāde Viļakas muzejā

1.aprīlī Viļakas muzeja izstāžu zālē tika atklāta novadnieces Evitas Zarembas-Krīgeres leļļu izstāde. Izstādē skatāmas ...

Rekavas vidusskolas skolēnu aktivitātes mācību gada sākumā

Mācību darba ikdienu dara interesantāku tas, ka sākam ieviest jauno kompetencēs balstīto saturu. 10.a ...

Pieaug klientu vērtējums ZAAO pakalpojumiem

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību iedzīvotāju vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu ir augsts un ...