Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 06.04.2020.  plkst.16.30 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

  1. Par personas iekļaušanu Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā un balss tiesību piešķiršanu Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sekretārei, iepirkuma procedūras – divu ēku pārbūve par viesnīcas kompleksu Pils ielā 9A, Viļakā, organizēšanai
  2. Par Ilzes Šaicānes atbrīvošanu no pašvaldības iestādes “Viļakas novada Sociālais dienests” vadītājas amata
  3. Par ēdināšanas nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā Viļakas novadā
  4. Par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma maksas Viļakas Mūzikas un mākslas skolā ārkārtējās situācijas laikā
  5. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mazajiem uzņēmumiem laukos pieejams īpašs ALTUM aizdevums

Nereti uzņēmējiem ir grūtības saņemt aizdevumu bankās, jo nepieciešamais aizdevuma apjoms ir par mazu ...

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot savā īpašumā ...

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019 Rekavas bibliotēkā

Aizvadītā gada rudenī Rekavas bibliotēkā 11 bērnudārza sagatavošanas grupiņu bērni (sešgadnieki un piecgadnieki) uzsāka ...