Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 06.04.2020.  plkst.16.30 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

  1. Par personas iekļaušanu Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā un balss tiesību piešķiršanu Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sekretārei, iepirkuma procedūras – divu ēku pārbūve par viesnīcas kompleksu Pils ielā 9A, Viļakā, organizēšanai
  2. Par Ilzes Šaicānes atbrīvošanu no pašvaldības iestādes “Viļakas novada Sociālais dienests” vadītājas amata
  3. Par ēdināšanas nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā Viļakas novadā
  4. Par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma maksas Viļakas Mūzikas un mākslas skolā ārkārtējās situācijas laikā
  5. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem

Citas ziņas no šīs kategorijas

“Manā dārzā balti dzīves pulksteņi sit…” /E. Dortāne/

Dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore – Eva Dortāne  (Genovefa Lakše) dzimusi 1936. gada 15. martā ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2021.gada ...