“Informācija par COVID-19” => “Cilvēkiem ar invaliditāti” Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā – iesniegumi un atskaites

  1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtējās situācijas laikā beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts.
  2. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāraksta iesniegums un attālināti jāiesniedz Sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to tas Sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.
  3. Asistentam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, tas būs pamats samaksas aprēķināšanai.
  4. Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir jāaizpilda vienkāršotā veidā un apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas process notiek pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību ir jāinteresējas Sociālajā dienestā.
  5. Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i. no š.g. – 11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12.-31.marts un 1.-14.aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

Avots: Labklājības ministrija

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales iedzīvotājus aicina uz sarunu par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Līvānu novada domi un British Council pārstāvniecību ...

Čigānos iešana ar folkloras kopu „Atzele”

14.decembrī Viļakā viesojās projekta „Tautasdziesmu teicējas. 1991” radošā komanda – režisore, dzejniece un folkloriste ...