Brīvprātīgā darba projekti – kvalitāte un neformālās metodes

Pirms pasaules un ikdienas ritma pārmaiņām, šī gada februārī, bija iespēja doties uz apmācībām Austrijā kādā mazā ciematā, lai mācītos starptautiskā vidē treniņkursā TOSCA un iegūtu zināšanas, prasmes un attieksmes par un ap brīvprātīgo darbu projektiem, jo šobrīd īstenojam jau otro projektu. Bijām 28 dalībnieki no 24 valstīm, kas pārstāvēja dažādas organizācijas: jauniešu un attīstības centrus, biedrības, nodibinājumus un  nacionālās aģentūras, lai kopīgi izprastu, kā mēs varam uzlabot brīvprātīgā darba projektus, kas ir ieinteresētās puses un kā panākt, lai visi iegūtu pozitīvu starptautisko pieredzi.

Apmācības ilga trīs pilnas dienas (+2 ceļošanas dienas, lai atbrauktu un aizbrauktu), līdz ar to katra diena bija pārpildīta ar dažādām jaunām metodēm, „lielajiem jautājumiem” un mācīšanās dimensijām.

Šīs dienas viennozīmīgi bija pārpildītas ar jaunām metodēm, piemēram, ledus laušanas un iepazīšanās metodes: „speed dating”- visiem dalībniekiem bija jāuzzīmē pulkstenis un katrā stundā jāsarunā kāda persona, ar kuru tiksies un izrunās uzdoto jautājumu 2 minūšu laikā, kad būs pienācis noteiktais laiks, tādējādi gūstot vispārēju priekšstatu par apmācību dalībniekiem, plaši izmantojām „nostājas metodes”, kad telpas ziemeļos nostājās cilvēki, kas piekrīt apgalvojumam un dienvidos, kas pilnībā nepiekrīt, veidojot diskusiju un pamatojot, kāpēc šāds lēmums, tādējādi gūstot izpratni par dalībnieku viedokli un nostāju dažādos brīvprātīgā projekta jautājumos, „asociāciju kartīte” – katrs dalībnieks izvēlās vienu asociācijas kartiņu par konkrētu tēmu un tad iepazīstas ar kādu citu dalībnieku, izrunājot šīs kartiņas nozīmi solidaritātes kontekstā. Praktiskajā daļā tika izmantotas šādas metodes un mācīšanās veidi: „learning kit” mācīšanās mācīties- katrs dalībnieks kādā no dienas daļām izvērtēja sevi – ko vēlos iemācīties, ko iemācījos un kā es vislabāk mācos, tādējādi uzstādot reālus mācīšanās mērķus, ko sasniegt. Grupu darbi, piemēram, TOP 10 ieteikumi brīvprātīgo projektu realizēšanai, domu kartes, „pasaules kafejnīca” atbildot uz jautājumiem un pēc noteikta laika dodoties uz nākamo staciju, „simulācija” un projekta rakstīšana, „open space” metode, atstājot laiku tēmām, kas ir svarīgas grupām un brīvi pārvietojoties uz tēmām, apspriežot jautājumus, piemēram, par mentoru atlasi, nestandarta situāciju risināšanu, partneru meklēšanu, motivācijas uzturēšanu projektā utml. .Apguvām arī digitālās kompetences, izmantojot „padlet.com”, kurā bija jāaizpilda jautājumi un jāsameklē mazo komandu dalībnieki, ar kuriem pēc tam tika komunicēts e-pastā un skype, lai sagatavotu mājasdarbu uz TOSCA treniņkursu, kā arī pirms apmācībām bija online kurss, lai visi dalībnieki apgūtu vienādu informāciju un būtu „uz viena viļņa” apmācībās Austrijā, nekavējot laiku un runājot par konkrēto tēmu- brīvprātīgā darba projekti un solidaritāte.

Apmācību laikā guvu dažādas atziņas par brīvprātīgā darba projektiem, kas ietekmē to kvalitāti:

 1. Ir svarīgi apzināties visas ieinteresētās puses jeb „stakeholders” un to vajadzības projekta ietvaros;
 2. Empātija un „iejušanās citu kurpēs” – pamats veiksmīgam projektam;
 3. Organizācijām IR jābūt elastīgām un gatavām pārmaiņām;
 4. Veidojot saturu publicitātēm, jāņem vērā visas iesaistītās puses;
 5. Savstarpējās attiecības ir jāveido visa projekta garumā;
 6. Skaidru nosacījumu izvirzīšana pirms projekta uzsākšanas;
 7. Caurspīdīguma principa ieviešana;
 8. Jautājumu uzdošana visām iesaistītajām pusēm;
 9. Katram ir sava loma, atbildības un uzdevumi, ko nespējam veikt, to iegūstam pie speciālistiem;
 10. Sadarbība visā projekta dzīves ciklā.

Atziņas par solidaritātes jēdzienu un izpratni:

 1. Cieņa un empātija pret visām iesaistītajām pusēm;
 2. Solidaritātes jēdziena izpratne starp organizācijām un brīvprātīgo jaunieti;
 3. Dažādība un starpkultūru saskarsme, kā vērtība organizācijās;
 4. Vienojošo vērtību stiprināšana, atšķirīgo uzskatu izprašana;
 5. Drošas vides veidošana partneriem un brīvprātīgajiem jauniešiem, stimulējot komunikāciju un motivāciju.

Šis bija pirmais TOSCA treniņkurss Eiropā un šīs apmācības notiks sešas reizes! Iesaku organizācijām, kas strādā ar brīvprātīgā darba projektiem vai plāno īstenot šādus projektus nākotnē, apmeklēt šo treniņkursu, jo īsā laikā Jūs iegūstat ļoti vērtīgu pieredzi un izpratni par: kvalitātes jēdzienu un solidaritāti; iesaistītajām pusēm (stakeholders) – to vajadzībām, šaubām, jautājumiem un ieguvumiem; par sevi un mācīšanās veidiem; neformālajām metodēm , ko izmantot darbā ar jauniešiem un īstenojot dažādus projektus; par dažādām organizācijām, kas var kļūt par Jūsu partneriem; par to, cik daudz un dažādos veidos var īstenot brīvprātīgos projektus … ko vēl? Tas pašiem jānoskaidro, apmeklējot apmācības!

Solidāru un veselīgu šo pavasari!

Teksta autore: Santa Komane (Viļakas novada dome/ Biedrība „Kalmārs”)

Foto: personīgais arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Žīguru kultūras nama krievu ansamblis ’’Ivuški’’ apmeklē Jelgavu un Olaini

Šī gada 27.maijā Žīguru kultūras nama krievu dziesmu ansamblis “Ivuški” devās uz Jelgavas novadu, ...

Nobalso par konkursā “Par Balvu novada ģerboņa izveidi” iesniegtajām idejām

Paldies ikvienam, kurš iesniedza savu ideju vai idejas par to, kāds varētu izskatīties Balvu ...

Zinību diena ”Namiņā”

Saulains rīts aicināja audzēkņus un personālu pulcēties uz pasākumu pirmsskolas zālē. Nezinītis pārsteidza visus ...