Viļakas novada Sociālā dienesta PAZIŅOJUMS

par Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 2020.gada 20.martā izsludinājis likumu: Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir veikti grozījumi, kuri nosaka, ka:

36.p Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību :

1) tādā gadījumā, ja ģimenei (personai) izsniegtās izziņas, kas apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 242 euro mēnesī), derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina, uzskatāms, ka izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām;

2) un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (līdz 2020.gada 31.jūlijam) ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai;

3) ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē, Parka ielā 2, Viļakā, Sociālais dienests).

Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt.

Avots: LM (Labklājības ministrija), Likumi.lv

https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma

Informāciju sagatavoja Viļakas novada Sociālā dienesta vadītājs Dzintars Čerbakovs

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Plenērs “Valdis Bušs 2022” ir sācies

Šo pirmdien, 11.jūlijā plenēra mākslinieki mēroja dažādus ceļus, lai nokļūtu 6.starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis ...

Balvu novada domes komiteju sēdes

2021.gada 16.decembrī Balvu kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos notiks Balvu novada ...

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus ...