Latgaliešu dziesmu konkurss Viļakas Valsts ģimnāzijā

12.martā VVĢ zālē pulcējās skolēni, skolotāji un ciemiņi uz latgaliešu dziesmu konkursu, kurš notiek jau trešo gadu. Kā jau konkursā, ir arī žūrija, ko pārstāvēja Egļavas Meža muzeja īpašnieks Aldis Pušpurs, novada mūzikas MA vadītāja Inita Raginska un VVĢ vācu valodas skolotāja un folkloras izzinātāja Evita Zaremba-Krīgere.

Katrai klasei bija mājas darbs – iemācīties latgaliešu tautasdziesmu un sagatavot priekšnesumu. Muzikanti bija tās pašas  klases skolēni vai sadarbojās ar citas klase muzikantu. Izskanēja dažāda rakstura latgaliešu dziesmas, bet katrā bija ielikta noderīga atziņa, kas saistīta ar jauniešu savstarpējām attiecībām, darba tikumu, saskanīgas ģimenes dzīves būtība, tikumisko kodu.

  1. Nākošajos uzdevumos pēc dzirdes bija jāatpazīst pazīstamu dziesmu fragmenti.
  2. Uz instrumenta zūzū jāiedzied izlozētās dziesmas melodija, lai klase varētu to atpazīt.
  3. Vienam mēmajā šovā jāparāda dziesmas nosaukums un klasei vajadzēja to uzminēt.

Kamēr žūrija aizgāja apspriesties, turpinājās tautasdziesmu karaoke dziedāšana.

Žūrija nāca ar labiem vārdiem par interesanto konkursu, kurā ģimnāzisti parādīja, ka prot dziedāt latgaliešu valodā, ka katrā klasē ir muzikantu grupa un spēlē uz dažādiem instrumentiem, ka uzstājas ar prieku un parāda savu atraktivitāti uz skatuves!

Katra klase kaut ko ieguva – 7.kl. – 1.vietu 7.-9.kl.grupā

                                               8.kl. – nomināciju „Saliedētākie”

                                               9.kl. – nomināciju „Savējie”

                                               10.kl. – 1.vietu 10.-12.kl.grupā

                                               11.kl. – nomināciju „Dzīvespriecīgākie”

                                               12.kl. – nomināciju „Skanīgākie”

Paldies, visām klasēm un audzinātājām par atsaucību priekšnesumu sagatavošanā un konkursa norisē, direktorei Sarmītei par pasākuma atbalstīšanu, žūrijai par darbu un labiem vārdiem visam VVĢ kolektīvam! 

VVĢ mūzikas skolotāja Ilona Bukša

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Kultūras nama mūsdienu deju grupa “Nola” dejo festivālā Krievijā

Viļakas Kultūras nama mūsdienu deju grupas “Nola” meitenes 8.martā piedalījās VIII starpvalstu horeogrāfiskās mākslas ...

Biedrība “ATVASE” realizējusi projektu “Sabiedriski pieejamas kardio fitnesa zāles izveidošana, veselīga un aktīva dzīves veida popularizēšanai”

Biedrība “Atvase” ar LEADER projekta atbalstu realizēja projektu Nr.19-07-AL19-A019.2206-000008 “Sabiedriski pieejamas kardio fitnesa zāles ...

Metodiskās apvienības un „Atklātās dienas” pasākums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

11.02.2020. iestādes vadītāja Lilita Šnepere un grupu skolotājas aicināja bērnu vecākus apmeklēt pirmsskolas izglītības ...