Viļakas Valsts ģimnāzijas daudzfunkcionālajā zālē jauni krēsli

Viļakas Valsts ģimnāzija, realizējot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā”, bija plānojusi daudzfunkcionālo zāli aprīkot ar jauniem krēsliem, lai būtu ērti rīkot konferences, seminārus, skolas pasākumus un paplašinātās mācību stundas.

Centrālā finanšu līguma aģentūra finansējumu krēslu iegādi novirzīja uz neattiecināmajiem projekta izdevumiem, līdz ar to 200 krēslu iegādei finansējumu paredzēja no 2020.gada pašvaldības budžeta. Pateicoties pašvaldības finansējumam un ziedotāju atbalstam ir iegādāti jauni 200 krēsli. Skolotāji un skolēni novērtēs, ka, beidzot zālei būs savs aprīkojums un būs daudz ērtāk organizēt mācību procesu un skolas pasākumus, jo krēsli nebūs uz zāli jānes no mācību kabinetiem. Kā arī zālē atradīsies vienota stila krēsli, no kuriem 102 krēsli ir ar speciālo galdiņu, lai varētu rīkot konferences, seminārus un mācību stundas un 98 krēsli ir bez galdiņa, kas ir nepieciešams, ja skolā notiek starpskolu pasākumi, žetonu vakari un izlaidumi. Krēsli ir viegli pārvietojami un ērti saliekami viens uz otra, kā arī izkārtojami rindās.

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne pateicās Viļakas novada domei par atbalstu, ziedotājiem par negaidīto atsaucību un firmai par krēslu piegādi.

Projekta kopējie izdevumi ir 843 565.95 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) finansējums ir 295 918.60 Eur, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 15 666.28 Eur un pārējo summu sedza no pašvaldības budžeta un aizņēmuma Valsts Kasē.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tumšākie gada mēneši – svētku un prieka pilni Viļakas pamatskolā

Atkal viens posms skolas dzīvē aizritējis. Ir pieminēti varoņi, nosvinēta valsts dzimšanas diena un ...

Loginu senkapu apbedījumu datēšana

Viļakas novada muzejs sadarbībā ar arheologiem īstenojis Valsts Kultūrkapitāla fonda  Kultūras mantojuma nozares atbalstīto ...

Nodokļu nomaksa mazajiem uzņēmējiem kļūs vienkāršāka

Lai padarītu vienkāršāku nodokļu aprēķināšanu un nomaksu mazajiem uzņēmējiem padarītu vienkāršāku, no 2022. gada 1. janvāra tiks ...