Viļakas novada domes ārkārtas sēde 

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 12.03.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmumā  Nr.466 “Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu”
  2. Par grozījumiem Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā
  3. Par  Viļakas novada domes saskaņojuma sniegšanu par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “ Kristīgā speciālā internātskola” atsavināšanu
  4. Par  Viļakas novada domes saskaņojuma sniegšanu par Balvu novada pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu
  5. Par Viļakas novada domes rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu Centrālā bibliotēka izveido spēli par Ziemeļlatgales novadiem

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, ...

PAZIŅOJUMS Viļakas novada muzejs

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī un, ņemot vērā ieteikumus neapmeklēt publiskus ...