Viļakas novada domes ārkārtas sēde 

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 12.03.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmumā  Nr.466 “Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu”
  2. Par grozījumiem Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā
  3. Par  Viļakas novada domes saskaņojuma sniegšanu par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “ Kristīgā speciālā internātskola” atsavināšanu
  4. Par  Viļakas novada domes saskaņojuma sniegšanu par Balvu novada pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu
  5. Par Viļakas novada domes rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas 1.-5. kl. skolēni iepazīst spokus

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Rekavas vidusskolas 1.-5.klašu skolēni Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks” noskatījās ...

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus ...

Veikta Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles atjaunošana

Viļakas novada dome īstenojot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” (turpmāk ...