Viļakas novada bērnu un jauniešu teātra pulciņu SKATUVES KALAMBŪRS

Atzīmējot pirmās teātra izrādes 110.gadadienu, pasākuma pirmajā dienā 6.martā Viļakas kultūras namā  valdīja teatrāla atmosfēra, rosība un emocijas.

Uz pasākumu „Skatuves kalambūrs” novada bērnus un jauniešus aicināja zaķene Fifija, zaķis Fiksis un teātra žurka Kornēlija. Pamācošu izrādi par suni un kaķi un viņu pienākumiem atklāja Viļakas pamatskolas dramatiskais kolektīvs (vad. Irēna Logina). Borisovas jauniešu teātra kopa pastāstīja par gražīgā Ziemassvētku vecīša ikdienu ( vad. Normunds Orlovs), bet Viļakas Valsts ģimnāzijas teātra kopas meitenes atklāja raganiņu klapatas, kuras gribēja iziet pie vīra, bet bija slinkas un nepaklausīgas. (vad. Ineta Lindenberga). Rekovas vidusskolas skolēni pastāstīja latgaļu pasaku „Varde par līgavu” (vad. Aina Cibule) un jautri notikumi norisinājās mežā ar zaķi un viņa mainīšanās kāri, kur darbojās Medņevas tautas nama dramatiskais kolektīvs (vad. Valentīna Kaļāne). Zaķi uzzināja, kā radusies zaķa lūpa, ko atklāja Elīza Pužule un pīlēns prātotājs no Žīguru pamatskolas (vad. Benita Troška) filozofēja par nezināmām ārpasaules lietām. Gaidāmos Sieviešu dienas svētkos visas meitenes ar dziesmu sveica zaķis Fiksis ( Mairis Urbāns). Koncertu kuplināja ritmikas dejotājas un vokālais ansamblis no Viļakas pamatskolas, ar kuriem darbojas skolotāja Ija Krilova.

Paldies visiem bērniem, jauniešiem un pedagogiem par dalību pasākumā un lielisko  sniegumu!

 

Pasākuma vadītāja I.Lindenberga

Foto A.Jevstigņejeva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Informācija par projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001

2019.gada augustā un septembrī sekmīgi noslēdzās projektā Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ...

Sasniegumi 2019./2020. mācību gadā

2019./2020.m.g. valstī tika organizētas 15 dažādu mācību priekšmetu olimpiādes. Astoņas no tām – bioloģijā, ...