Viļakas novada Sociālā dienesta PAZIŅOJUMS

Viļakas novada Sociālā dienesta klientiem

Pamatojoties uz Viļakas novada lēmumu Nr.71

“Par Viļakas novada domes un iestāžu rīcību , lai ierobežotu koronovīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību

No 2020.gada 13. marta

Viļakas novada Sociālais dienests uz nenoteiktu laiku, sekojot līdzi epidemioloģiskai situācijai, vairs klātienē nepieņems klientus.

Sociālie darbinieki uz nenoteiktu laiku

konsultācijas sniegs telefoniski un elektroniski.

Mūsu kontaktinformācija: sppd@vilaka.lv

Pagasta sociālais darbinieks Telefons
Viļakas SD Iluta Keiša 28004485, iluta.keisa@vilaka.lv
Medņevas SD Lilita Kalve 26697040, lilita, kalve@vilaka.lv
Šķilbēnu SD Lilita Kalve 26697040, lilita, kalve@vilaka.lv
Vecumu SD Iluta Keiša 28004485, iluta.keisa@vilaka.lv
Susāju SD Inga Kokoreviča 28300048, inga.kokorevica@vilaka.lv
Vecumu SD Inga Kokoreviča 28300048 inga.kokorevica@vilaka.lv,
Žīguru SD Vita Prancāne 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
Viļakas novada SD darbam ar ģimenēm ar bērniem Vita Prancāne 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
SD Vadītāja Ilze Šaicāne 27823247, sppd@vilaka.lv

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

Citas ziņas no šīs kategorijas

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

SATIEKOT VAI KONSTATĒJOT SVEŠAS, NEPAZĪSTAMAS UN AIZDOMĪGAS PERSONAS, KĀ ARĪ TRANSPORTLĪDZEKĻUS PIEROBEŽAS JOSLĀ UN ...

Paziņojums

Sakarā ar ārkārtējo situāciju, atbilstoši valsts SIA “Autotransporta direkcija” saskaņojumam, uz laiku no š.g.21.marta ...

Tūrisma izstādēs aicina “pazust Latgalē”

Janvāra beigas un februāra sākums tūrisma nozarē strādājošajiem vienmēr bijis aktīvs, jo sākās Tūrisma ...