Viļakas novadā darbojas Brīvprātīgā darba veicēji no ārzemēm

Jau otro gadu Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs sadarbojas ar Balvu jauniešu biedrību „Kalmārs”, lai īstenotu Brīvprātīgā darba projektus. 2019.gada otrajā pusē uzsākās projekts Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002634 “Give to get!”, kura ietvaros Viļakas un Balvu novados darbojas brīvprātīgā darba veicēja Liana no Armēnijas, Helena no Novēģijas un Alican no Turcijas.

Dalība šajos projektos sniedz lielisku pieredzi komunikācijā svešvalodās, iespēju iepazīt citu tautu kultūru, izkāpt no savas komforta zonas un izprast arī to, kā jūtas ciemiņš, kurš atbraucis uz svešu valsti, lai uzturētos šeit vairākus mēnešus. Izaicinājums ir ikvienam, taču gandarījums par kopā paveikto un realizētajām idejām atsver visas pārvaramās grūtības.

Viļakas novadā brīvprātīgie piedāvā dažādas meistardarbnīcas un aktivitātes Viduču pamatskolā, Žīguru pamatskolā, Rekavas vidusskolā, Viļakas Valsts ģimnāzijā, Viļakas jauniešu iniciatīvu centrā, kā arī Viļakas novada bibliotēkā. Jaunieši iepazīst citu tautu tradīcijas, piedalās dažādās rokdarbu un mākslas meistardarbnīcās, kopīgi spēlē spēles, mācoties viens no otra, kā arī iesaistās sportiskās aktivitātēs. Ikreiz ir prieks, ka brīvprātīgie jaunieši dod iedvesmu jaunām idejām, ko pēc tam ir iespēja pielāgot savai videi un vēlmēm. Piemēram, simulācijas spēle „Viļciems” iesākas ar Vācijas brīvprātīga darba veicējas Ramonas ideju,  kura ierosināja noorganizēt šo pasākumu pie mums un nu tas ir kļuvis kā tradīcija, kuru gaida gan lieli, gan mazi jaunieši. Jāatzīst, ka ik reizi ir neliels satraukums, kad ierodas jauni brīvprātīgie, arī jaunieši iesākumā ir biklāki, tomēr, uzsākot komunikāciju, ikviens atveras un jūtas daudz drošāk un ar katru reizi pilnveido savas angļu valodas prasmes un jūtas pārliecinātāks par sevi.

Ikviens jaunietis un interesents aicināts iesaistīties brīvprātīgā darba veicēju aktivitātēs

“Projekts Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002634 „Give to get” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 19.janvārī plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...

Ebreju holokaustam Viļakā-80

11.augustā Viļakas ebreju holokausta masu kapos notika piemiņas brīdis, lai godinātu un atcerētos  1941.gada ...