Viļakas novadā 2020.gadā īstenos vismaz deviņus kultūras projektus

2020.gada 2.martā Valsts Kultūrkapitāla fonds izziņoja šī gada pirmā konkursa rezultātus. Pirmajā kārtā Viļakas novada domei ir atbalstīti trīs projekti un biedrībai “Upītes jauniešu folkloras kopa” seši projekti.

Viļakas novada domei atbalstītie projekti:

  • Kultūras mantojuma nozarē: projekts “Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija”, saņemts finansējums 4500,00 Eur, projekta vadītāja Vineta Zeltkalne. Projekta mērķis ir restaurēt I manuāli ar 9 reģistriem, tā gaisa stabilizatoru, reģistra slēdžus, traktūru, stabules un vējlādi, nodrošinot ērģeļu kvalitatīvāku skanējumu ikdienas Sv. Misēs un koncertos.
  • Tradicionālās kultūras nozarē: projekts “Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē. Pieteikuma sagatavošana nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstam”, saņemts finansējums 998,00 Eur, projekta vadītāja Vineta Zeltkalne. Projekta mērķis: Turpināt Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojuma vērtību nostiprināšanu nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā. Projekta uzdevums: sagatavot iesniegšanai kvalitatīvu pieteikumu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstam par maija dziedājumiem Ziemeļlatgalē (Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadi).  Šī uzdevuma veikšanai piesaistīs ekspertus: etnomuzikoloģi  Andu Beitāni, nemateriālā kultūras mantojuma eksperti Rutu Cibuli un video-operatoru Edmundu Micku.
  • Mērķprogrammā Muzeju nozares attīstības programma”: projektā “Ekspozīcijas “Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas” modernizēšana”, saņemtais finansējums 10000,00 Eur, projekta vadītāja Rita Gruševa.

Biedrībai “Upītes jauniešu folkloras kopa” atbalstītie projekti, kuru vadītājs ir Andris Slišāns:

  • Tradicionālās kultūras nozarē: Nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana Upītes kultūrtelpā un Ziemeļlatgalē, piešķirts finansējums 6000,00 Eur.
  • Tradicionālās kultūras nozarē: Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki Upītē, finansējums 1010,00 Eur;
  • Tradicionālās kultūras nozarē: Folkloras kopas “Upīte” dalība starptautiskajā folkloras festivālā Nowa Ruda Polijā, piešķirts finansējums 1245,00 Eur,
  • Tradicionālās kultūras nozarē: CD – Upītes puses vīru dziesmas, finansējums 1130,00 Eur;
  • Teātra mākslas nozarē: Latvijas Nacionālā teātra, Latvijas Leļļu teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē, finansējums 1980,00 Eur,
  • Starpdisciplināru projektu: Dzejas un dziesmu festivāls “Upītes Uobeļduorzs”, atbalstīts ar 1700,00 Eur.

Informāciju apkopoja: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sagaidām Miķelīti

Vasariņa-ziedu māte, visa laba devējiņa;Pār kalniem pavadām, visi mīļi pieminam. 29.septembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas ...

Koncerts “Muns Sargenģeļ” Viļakā

Tikai četros koncertos Latvijā – Līksnā, Preiļos, Rīgā un Viļakā bija iespējams dzirdēt koncertu ...

Čigānos iešana ar folkloras kopu „Atzele”

14.decembrī Viļakā viesojās projekta „Tautasdziesmu teicējas. 1991” radošā komanda – režisore, dzejniece un folkloriste ...